16. 8. 2012

Datum narození    19.11.1981


VZDĚLÁNÍ    2002-2007
    Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, Studentská 13, Č. Budějovice
    Obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí
    Ukončeno státní závěrečnou zkouškou

    2001-2002
    Státní jazyková škola, J.Š.Baara, České Budějovice
    Ukončeno státní závěrečnou zkouškou z AJ

    1997-2001
    Obchodní akademie, Husova 1, České Budějovice
    Ukončeno maturitní zkouškou

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI    10/2010 – současnost
    Obec Boršov nad Vltavou
    Místostarosta obce

    02/2008 – 10/2010
    GEFOS a.s., České Budějovice
    Obchodní a marketingový manažer

    11/2003 – 02/2008
    Art4promotion s.r.o., České Budějovice
    Obchodní činnost, vedení technického oddělení, grafika, design

ZNALOST CIZÍCH JAZYKŮ    Anglický jazyk – aktivní znalost slovem i písmem, státní jazyková zkouška
    Německý jazyk – pasivně
    Španělský jazyk – pasivně

ZÁLIBY    Kondiční sport, kultura, věda, fotografie