16. 8. 2012

Narodila se v Táboře, zde vystudovala gymnázium a poté absolvovala na Vysoké škole zemědělské v Praze, kde také dokončila pedagogické studium.
V Praze pracovala po studiích jako redaktorka Českého rozhlasu a pedagogická asistentka na vysoké škole. V roce 1993 po mateřské dovolené nastoupila jako referentka na odbor školství, kultury a tělovýchovy táborské radnice. Stala se vedoucí oddělení cestovního ruchu a v roce 1997 vedoucí nově vzniklého odboru kultury a cestovního ruchu. Tuto funkci vykonávala do r. 2010, kdy kandidovala do Zastupitelstva města Tábora a byla zvolena místostarostkou.
Do její kompetence patří odbor kultury a cestovního ruchu, odbor vnitřních věcí, žvotního prostředí, technické služby a městská knihovna.
Je politikem Zdravého města Tábor, členkou správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky a radní Asociace turistických a informačních center ČR za jižní Čechy.
V Táboře zakládala informační centrum pro turisty, podílela se na vzniku řady nových kulturních akcí a již dvacet let je vedoucí členkou týmu, který připravuje nejnavštěvovanější akci v táborském regionu mezinárodní festival Táborská setkání.
Má dva syny, kteří studují na VŠ. Dlouholetá práce v oblasti kultury a cestovního ruchu odráží i její zájmy. Ve volném čase navštěvuje divadlo, koncerty i taneční představení. Ráda cestuje a poznává přírodu a zejména život lidí v Evropě i ve vzdálených zemích.
V zastupitelsvu kraje by se ráda věnovala zejména oblasti cestovního ruchu, ve které vidí pro tak atraktivní region, jakým jsou jižní Čechy řadu nevyužitých možností.