16. 8. 2012


Narodil se 1. 12. 1964 v Českých Budějovicích. Vystudoval Vysokou školu lesnickou a dřevařskou ve Zvolenu. V roce 2007 nastoupil na Ministerstvo financí na odbor financování územních rozpočtů. Před zvolením do funkce náměstka primátora pro investice pracoval u firmy ZEVYP, a.s., ve funkci ředitele ISŘ. Je ženatý, jedna dcera. Jeho zájmy jsou sport a chataření.