16. 8. 2012

Narodil jsem se 1.3.1952 v Praze. Tam jsem také vystudoval. Absolvoval jsem Střední všeobecně vzdělávací školu v Praze 6 na Červeném Vrchu-maturita 1970, pak Stavební fakultu obor architektura s ukončením v roce 1976.
Mám 4 mladší sourozence-sestry.
Po základní vojenské službě jsem pracoval ve Vojenském projektovém ústavu v Praze, odkud jsem odešel z bytových důvodů mimo Prahu - do Sezimova Ústí se zaměstnáním ve Stavoprojektu České Budějovice.
V další profesní karieře jsem několkrát měnil zaměstnání v Praze a v Táboře, zejména z důvodu profesní perzekuce v Jižních Čechách, vzniklé soudním sporem s tehdejším politickým vedením Stavoprojektu.
V roce 1984 jsem ukončil Postgraduální studium Rekonstrukce a ochrana památek na Fakultě architektury v Praze.
Od roku 1988 jsem nejprve pracoval jako tzv.samostaně výdělečná osoba,
po r.1989 jako soukromý projektant a založil s kolegy arch.studio ASKA
v Táboře.
Politicky angažovaný jsem byl od roku 1989 jako člen OF a jeho rady
V Táboře. Při vzniku ODS jsem vstoupil do této strany (1991) a byl zvolen členem Městského zastupitelstva v Sezimově Ústí. Nyní bydlím v Táboře, kde mám Soukromou architektonickou kancelář ASKA.
Po vystoupení z ODS (1998)  jsem se znovu vrátil k zájmu o politickou činnost a zvolil jsem tehdy členství v Unii svobody (2000-2001).
Předloni jsem byl na kandidátce TOP 09 zvolen do zastupitelstva v Táboře.
Po volbách jsem do TOP vstoupil.
V ZM pracuji jako předseda komise regenerace.
Mám 2 dopspělé děti, syna IT specialistu v Praze a dceru, která letos ukončila Pedagogickou fakultu UK v Praze.
Manželka je stavební inženýrka a vyučuje na Střední průmyslové stavební
a strojní škole v Táboře.
K mým zájmům patří sport a výtvarné umění.
Účastním se voleb do KZ s nabídkou svých praktických zkušeností
z urbanistické tvorby, se související zkušenosti se státními i obecními orgány. Odborná praxe mě vždy nutila multidisciplinárně posuzovat problematiku rozvoje měst,obcí i jednotlivých investičních záměrů,což je podle mne jedna z podstatných, pragmatických stránek činnosti politické.
Mám zájem pracovat např. v oblasti územního rozvoje, životního prostředí, památkové péče.