Otys: Budeme protiváhou populistům

Kandidátský projev Lukáše Otyse na post člena předsednictva TOP 09

29. 11. 2015

Vážený pane předsedo, vážený 1. Místopředsedo, vážení delegáti, milí hosté,

jmenuji se Lukáš Otys, jsem předsedou karlovarského kraje a předstupuji před vás na základě nominace krajského výboru a předsednictva. Jsme krajem, který si prošel velmi těžkým obdobím, kdy zemřel náš předseda a zároveň spoluzakládající člen TOP 09 Josef Malý. Následovalo několikaleté období, kdy jsme vyklidili pozice, jak v Parlamentu, tak po loňských volbách bohužel i v obecních zastupitelstvech. Naštěstí nás tento stav neodradil od práce, ale naopak semknul a nastartoval k aktivitě a tvůrčí činnosti. Daří se nám aktivizovat nejen členskou základnu, ale stáváme se znovu důvěryhodnou volbou pro naše spoluobčany napříč všemi věkovými kategoriemi. Důvod je prostý. Jsme jedinou stranou, která zastává důležité hodnoty jako je slušnost, upřímnost a zdravý rozum. Právě ty hodnoty, které rezonují mezi těmi, jež budují budoucnost naší krásné země a jsou připraveni přijmout zodpovědnost za své životy a životy svých budoucích dětí. 

V případě, že dostanu Vaší důvěru v nadcházející volbě, tak má práce v nejužším týmu bude postavena na třech pilířích. Pracovitosti, slušnosti a zdravém rozumu.

  1. Pod pojmem pracovitost si představuji enormní nasazení v aktivizaci jak našich členů a podporovatelů, tak především aktivní přístup vůči třicátníkům a mladším tak, aby nejenom v našem kraji, ale i v celé zemi jsme se stali tou pravou volbou, která nám mladým umožní budovat svou úspěšnou budoucnost. Znamená to mimojiné, že budeme více naslouchat a méně mluvit. Bude mi velkou ctí, když budu moci svým osobním příkladem ukázat, že politika není jen hrou několika vyvolených, ale velkou příležitostí k ovlivnění své budoucnosti a stojí za to se na ní podílet.
  2. Samozřejmou součástí mé politické práce bude tak jako doposud slušnost, kultivovanost a věcná argumentace. Přestože nemáme vždy stejné názory, tak jsme natolik slušní, že se dovedeme pohádat i bez nadávek a vulgarismů a vzájemnou argumentací se učíme jeden od druhého. Proto tímto přístupem a defacto navázaním na zásady, které ctí Karel Schwarzenberg, budeme hodnotnou protiváhou všem těm populistům, kteří se snaží národ opít koblihou, a tvrdí, že vše se prostě udělá. Tak jako já, tak i Vy, ale stejně tak i každý zodpovědný z našich spoluobčanů ví, že se prostě nic jen tak neudělá.
  3. Neméně důležitou zásadou je používání zdravého rozumu a s tím související říkání byť ne vždy populární pravdy. Dlouhodobě je toto cesta nejsprávnější, protože krátkodobých řešení je mnoho a vždy se najde někdo, kdo s nimi přijde a po zásluze skončí v propadlišti dějin. Pouze čas ukáže přínos takových řešení, která sice nejsou populární, ale stojí na pevných hodnotových základech a pomáhají budovat stabilní budoucnost naší společnosti.

Závěrem mi dovolte, abych shrnul svůj projev citátem světového demokrata a našeho velikána Václava Havla.

„Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.“ A k tomu dodávám, že v politice by toto mělo platit dvojnásob.

Děkuji za pozornost  

Lukáš Otys

Štítky
Osobnosti: Lukáš Otys