Heger: V TOP 09 musíme budovat profesionalitu a slušnost

Kandidátský projev Leoše Hegera na post místopředsedy TOP 09

29. 11. 2015

Vážený pane předsedo, vážený pane první místopředsedo, vážení přátelé, dámy a pánové.

Po projevu předsedy, který jsme dnes slyšeli, je nám zcela jasno, jak bylo už dříve a dnes to bylo jasně formulováno, že máme skvělé vize, které naznačují, kam by se měla naše společnost odebírat. Je však jasné, že samotné vize nestačí a že musíme budovat ve straně i profesionalitu a slušnost, které nám ty vize dovolí prosadit. Rád bych připomenul naše hodnotové desatero, které bylo dokumentem, který nám přinesl v roce 2010 obrovské množství hlasů příznivců našich voličů. Je třeba se k němu vracet a může být určitou inspirací i pro další období. Cituji čl. 3: jazyk naší politické argumentace, jakož i realizace naší politiky, vychází z předpokladů, že politický konkurent není náš nepřítel, kterého je třeba ničit, ale partner, který jedná se stejnou společenskou odpovědností jako my. Hrubost, s níž se v dnešní politice setkáváme, odrazuje veřejnost od důvěry v účelnost politikova jednání. Takovouto hrubost a osočování odmítáme. Já myslím, že to platí stále a je to jeden z klíčů, jak nahlížet na možnost získání vyšší popularity mezi našimi voliči, mezi kterými je množství slušných lidí, kteří ctí, zastávají, podporují naše vize, ale vadí jim prostě jiné věci.

Rád bych připomenul, že podle Platóna byly považovány za 4 kardinální ctnosti následující (o ctnostech tu již byla řeč): moudrost, mírnost, spravedlnost a odvaha. Abychom uspěli, musíme je mít všechny. Naše budoucnost na politické scéně vyžaduje podporu větší části naší společnosti než je předpokládaných plus minut 10 %. Máme-li ty vize, o kterých jsme dnes poslouchali, prosadit - a že to naše společnost a naše země velmi potřebuje - musíme mít těch příznivců nutně více. Musíme mít příznivce ale i v té části politického spektra, se kterou souzníme, také to již zaznělo. Je to spektrum, které zastává demokratické hodnoty a musíme být tolerantní k jejich názorům, abychom vytvořili na straně tradičních politických stran dostatečně silná uskupení, která budou schopná odolávat hrozbám naší současnosti.

Snažím se platónské ctnosti alespoň trošku prosazovat, ale jsem si vědom, že jsem nebyl zrovna zrozen a obdařen talentem pro stranickou politiku. Jsem sám sobě tak trošku průběžně překvapením, že jsem v té politice od roku 2010 přežil. Přesto jsem ale připraven pomáhat i další dva roky TOP 09 a nastavovat pro ni svou tvář. Budete-li chtít, aby to bylo ve funkci místopředsedy naší strany, budu si toho velmi vážit.

Děkuji vám.

Leoš Heger, místopředseda TOP 09

Štítky
Osobnosti: Leoš Heger