Mgr. Vít Peštuka

člen výkonného výboru TOP 09

Je místostarosta města Kroměříže, má na starosti oblast životního prostředí, oblast sociálních věcí a zdravotnictví a odbor stavební, včetně přípravy nového územního plánu. Vysokoškolská studia filosofie a teologie absolvoval v Itálii na Lateránské a později na Gregoriánské univerzitě v Římě. Pracoval na manažerské pozici v oblasti sociální v rámci Arcidiecézní charity Olomouc, později se vrátil do Kroměříže, kde dlouhodobě působil v Justiční akademii jako akademický pracovník, který byl odpovědný za přípravu programu celoživotního vzdělávání trestních soudců a státních zástupců v České republice.

Nyní Vít Peštuka působí v samosprávě města Kroměříže a snaží se rozvíjet výše uvedené oblasti. Nejvíce ho baví práce se seniory. Smysl své práce vidí i v podpoře těch, kdo pečují o své těžce zdravotně postižené příbuzné. Proto se snaží v Kroměříži rozvíjet terénní i pobytové odlehčovací služby a nabídnout pečujícím i klientům další navazující služby a aktivity včetně stacionáře pro osoby s poruchami autistického spektra. V rámci životního prostředí jsou pro něj prioritní protierozní opatření chránící půdu, opatření pro zadržování vody v krajině a vysazování zeleně, jak v městském intravilánu, tak v krajině.

Vít Peštuka, je ženatý, má 2 malé děti. Rád vaří – italskou kuchyni, sportuje a zajímá se problematikou vzdělávání dětí i dospělých. Miluje přírodu, moře i hory, domluví se rusky, německy, anglicky, italsky, a rozumí řecky (klasická řečtina), latinsky a španělsky. Tvrdí: „Pokud umíte pracovat a nebojíte se práce, tak všude je svým způsobem dobře, ale doma je doma, tam je nejlépe." Je přesvědčeným a hrdým lokálním patriotem. Členem TOP 09 je od roku 2011.

Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
TOP 09
Děkujeme