Projekt stáží v TOP 09

TOP 09 od roku 2010, tedy téměř od počátku své existence, umožňuje vysokoškolským studentům absolvovat stáž v celostátní kanceláři, poslaneckém klubu i v krajských kancelářích. Do konce roku 2013 prošlo zpravidla čtyřtýdenním pobytem několik desítek studentů nejrůznějších oborů, zejména politologie a mezinárodních vztahů.

Spolupracujeme s univerzitami

Na projektu stáží spolupracuje TOP 09 především s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kde je TOP 09 účastníkem projektu Young Power. Od začátku programu stáží se počet účastníků výrazně zvýšil ze zhruba desítky studentů v roce 2012 na trojnásobný počet v roce 2013. Poprvé bylo využito nabídky portálu Unijobs.cz, na kterém byl program stáží zveřejněn.

Jak to chodí v politické straně

Cílem stáží bývá především seznámit studenty s běžným chodem moderní politické strany v demokratické společnosti. TOP 09 se snaží stážisty zapojit do běžného chodu kanceláře strany a přiblížit jim práci politiků, kterou znají většinou pouze z médií a z teoretických přednášek na svých školách. Studenti získají nezbytnou praxi, která je v současné době čím dál tím více důležitá při jejich následné snaze získat práci po absolvování vysoké školy. Projekt je oboustranně výhodný. Na jedné straně pomáhá studentům poznat reálnou praxi a na straně druhé otvírá a ruší mýty ohledně profesionálního působení politických stran.

Na čem stážisti pracují

Stáž trvá standardně čtyři týdny, z nichž tři týdny studenti tráví v celostátní kanceláři TOP 09 a jeden v Poslanecké sněmovně. Má-li některý ze stážistů zájem, může si stáž prodloužit. Doporučována je i praxe v krajské kanceláři TOP 09, ve které je možnost realizovat různé projekty s vyšší mírou samostatnosti.

Někteří stážisté následně s TOP 09 zůstávají v kontaktu a spolupracují na nejrůznějších projektech i v následujících letech. Výjimkou není získání práce či navázání dlouhodobé spolupráce.

Nejčastěji stážisté pracují s novými médii, se sociálními sítěmi a s interním systémem strany, provádějí korektury textů a monitoring médií. Zabrousí také do sféry organizace, když se podílejí na přípravě odborných konferencí, rezervací místností a podobně. Asistují zkušenějším kolegům, zpracovávají pro ně výtahy ze zákonů a v předvolebním období také pomáhají s kampaní, například s umístěním billboardů a jiných reklamních ploch.

Pro TOP 09 je spolupráce se stážisty přínosná nejen v tom, že pomáhá vyhledávat potenciální budoucí kolegy, ale především v jejich svěžím přístupu k práci, která je jim uložena.

Stáže pod hlavičkou spolku TOPAZ

Od roku 2014 program stáží přechází pod hlavičku spolku TOPAZ, což je jeho logický vývoj, protože TOPAZ se má starat o oblast vzdělávání. I nadále na stážích bude spolupracovat Celostátní kancelář TOP 09 a Poslanecký klub TOP 09 a Starostové.

Informace o stážích v TOP 09 budou do budoucna publikovány na internetových stránkách TOPAZu www.top-az.eu.

24. 2. 2014

TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme