Jiří Klein: Medicína mě naučila rozlišovat banality od věcí zásadní důležitosti

16. 9. 2010

Ve volebním obvodě číslo 61 – Olomouc kandiduje za TOP 09 prof. MUDr. Jiří Klein, Ph.D., FETCS., uznávaný chirurg, ale také příležitostný muzikant a „muž, který sází stromy“. Na Olomoucku prožil celý život a tak není divu, že umí přesně vyjmenovat konkrétní problémy regionu, kterým se chce v Senátu věnovat.

Pane profesore, co vás přimělo hájit v nadcházejících volbách do Senátu barvy TOP 09?

Asi prvotním důvodem byly výsledky parlamentních voleb, které daly naší zemi stabilní vládu s neobyčejně silným mandátem. To dává možnost uskutečnit zásadní reformy ve veřejné správě, ke kterým za dřívějších nestabilních vlád nebyla odvaha nebo politická vůle. Obě velké strany z obav před poklesem preferencí kompletně rezignovaly na důchodovou reformu, stejně jako na nezbytné reformní kroky v legislativě, veřejné správě či ve zdravotnictví. Nabídky kandidovat na pozici senátora za stranu TOP 09 si vážím, beru ji jako výzvu ke společné práci na uvedených problémech.

Jste vysoce kvalifikovaný lékař. Můžete laikovi popsat vaši chirurgickou odbornost?

Výkonný chirurg, to jsou dvě větší operace denně, každá trvá 3-4 hodiny, k tomu plánování nemocných k operaci, kontroly operovaných na lůžku a v ambulanci a mnoho dalšího.

Navíc působíte jako primář chirurgického oddělení….

K výše uvedenému mi tak přibývá ranní konference, rozdělení práce, odpolední vizita, naplánování programu na další den, kontrola nemocných na jednotkách intenzivní péče, zkrátka mám kompletní zodpovědnost za chod oddělení.

Věnujete se také výuce studentů na lékařské fakultě?

Dovedete si představit profesora chirurgie bez studentů? Na fakultě se podílím na teoretické výuce, v nemocnici na praktické, u státních zkoušek se občas zapotíme více, než sami studenti.

Jak hodnotíte současný stav českého zdravotnictví?

České zdravotnictví je na vysoké úrovni, v některých oblastech je na světové špičce, nebudu je ale jmenovat, aby se naopak někteří kolegové necítili opomenuti. Je zajímavé, že řada věcí funguje ve vysoké kvalitě při celkově nízkých nákladech. Nikdo si nemůže myslet, že za současné ekonomické situace bude systém fungovat v neomezeném rozsahu a stále stejné kvalitě. Klesá počet těch, kteří do systému platí, a naopak stoupá počet nemocných, takže logicky stoupají i náklady na jejich péči. Tento rozpor není řešitelný bez určité regulace a rozumných úspor, ale zároveň je nezbytné do systému přidat další peníze.  Vážné problémy jsou například v dalším vzdělávání  zdravotnických pracovníků.  Nedoceněn je význam prevence a primární péče, jsou velké rozdíly s rozložením péče specializované.

Jak vám mohou vaše pracovní zkušenosti pomoci v Senátu?

Čtvrtina století stráveného balancováním mezi životem a smrtí mě naučila rozhodovat se zodpovědně a s rychlostí odpovídající naléhavosti stavu, rozlišovat mezi banalitami a věcmi zásadní důležitosti. Právě přiznání si osobní zodpovědnosti za vykonanou práci je věc, která mi na dnešní politice chybí. Kromě toho mi účast v různých komisích, ministerských či odborných, dala možnost nahlédnout pod pokličku zdravotnické i školské problematiky, tyto zkušenosti bych rád v senátu zúročil.

Na jakou problematiku byste se v Senátu rád zaměřil?

S odkazem na výše uvedené bych se nejraději podílel na činnosti výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Do Senátu kandidujete na Olomoucku. Jaký máte vztah k tomuto regionu?

Pocházím ze staré sedlácké rodiny z Velkého Újezda, narodil jsem se v Přerově. Mládí jsem prožil v rodné vesnici. Grunty nebylo zvykem dělit, proto většinou nejstarší potomek zůstal na statku a další šel na studia.  Prastrýc tedy maturoval na Slovanském gymnáziu v Olomouci v roce 1907, strýc tamtéž v roce 1946, oba skončili v Praze. Mě maturita potkala v roce 1981 na „Poděbradce“, jak se tehdy ten samý ústav na druhém břehu Mlýnského potoka jmenoval. Medicínu jsem studoval v Olomouci, svoji pracovní kariéru jsem začal na I. chirurgické klinice Fakultní nemocnice, kde pracuji dodnes, o něco kratší dobu pracuji na Lékařské fakultě UP.  Začátkem tohoto roku jsem přijal pozici primáře v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, podmínkou bylo možnost zachovat si klinický den v Olomouci a dostát povinnostem na fakultě. Na Nových sadech spravujeme dům, obě děti chodí v Olomouci do školy. Prožil jsem tu tedy celý svůj život, takže ten vztah je více než blízký.

Jaké jsou největší problémy regionu, k jejichž řešení byste chtěl v Senátu přispět?

Problémů je celá řada, různého rozsahu a pořadí důležitosti. Z pozice senátora bych rád podpořil posílení konkurenceschopnosti na poli vědy a výzkumu. V oblasti vysokého školství roste konkurence, v Brně byl postaven velkolepý univerzitní kampus, v Ostravě se zakládá nová lékařská fakulta. Mým cílem je udržet a upevnit pozici Olomouce jako univerzitního města a plně využít výhod z toho plynoucích, samozřejmě ve spolupráci s Univerzitou Palackého. Budu podporovat unijní projekty, jako je dostavba Teoretických ústavů lékařské fakulty nebo výstavba Ústavu molekulární a translační medicíny. Pro školáky a středoškoláky bude třeba vytvářet resp. znovuotevírat nová místa, vzhledem k babyboomu je už teď nedostatek míst ve školkách a jeslích. Dalším palčivým problémem je dopravní obslužnost a to nejen samotné Olomouce. Východní tangenta by měla vyřešit svízelnou situaci obyvatel Holice, Hodolan, Pavloviček a Chválkovic. Je třeba rozšířit síť cyklostezek.  Olomouc má nedostatek lůžek následné či dlouhodobé péče, chybí kapacita v ústavech pečujících o seniory, nedostatečná pozornost je věnována domácí ošetřovatelské péči. Vnitřní město se vylidňuje, na obou náměstích mi chybí stromy. Zákon o rozpočtovém určení daní je chybně nastaven. Jak jsem říkal, řada problémů, pro které chceme společně nalézt řešení.

Mezi Vaše záliby patří hudba. Věnujete se jí i aktivně. Při jakých příležitostech muzicírujete?

Poslední dobou už jen vzácně, s kamarády při občasných setkáních pořádáme malá hudební matiné, sejde se kytara, banjo, harmonika, občas vytáhneme saxofon, moc se přitom nasmějeme. Když potřebuji nechat hlavu odpočinout, tak máme doma slušně znějící křídlo pro nenáročné improvizace.

Stíháte při svém vytížení také číst knihy či dívat se na filmy?

Mám docela zvláštní zálibu. Sázím stromky pro potomky. Už se mi s kamarády podařilo vysadit asi 20 tisíc dubů a smrků, vlastním nákladem, zcela určitě si jich neužiju, ale už dnes z nich dýcháme kyslík. Když jsem se o tom zmínil na operačním sále, jedna mladá kolegyně mi přinesla povídku Jeana Giona Muž, který sázel stromy. Přečetl jsem ji  jedním dechem. Mimo jiné je i nádherně ilustrovaná. Je málo filmů, na které se dívám opakovaně, ale to neplatí pro Menzelův Konec starých časů. Vančurovské téma věčného souboje invence a nadsázky s omezenou nadutostí spolu s excelujícím Josefem Abrhámem mě opakovaně hladí na duši. Podobně vnímám i další Menzelovy režie a tvorbu pánů Svěráků. Pobaví mě ale třeba i stará klasická bondovka.   Ale třeba na divadlo už nezbývá času, proto jsem přivítal pozvání na slavnostní zahájení letošní sezóny Moravského divadla, v mládí jsme se mohli uchechtat při živých vystoupeních Divadla Járy da Cimrmana. Co se týče hudby,m tak mám rád vážnou - Mozarta, Beethovena, z populární generačně Queen, Pink Floyd či výsledky spolupráce Hapka – Horáček.

Jak váš vstup do politiky vnímá rodina? Jste lékařská rodina, takže předpokládám, že společně tráveného volného času už tak není nazbyt.

Manželka je opravdu lékařka, když jsem ji seznámil se svým úmyslem kandidovat, ochotně mi chtěla zprostředkovat konzultaci u psychiatra. Děti jsou školou povinné, nejvíce se zajímaly o to, zda budu mít billboardy. Když jsem to potvrdil, tak mě popichovaly, že mě budou sprejeři zkrášlovat. Už jen z tohoto důvodu mě jednoznačně podporují.

Štítky