Drábek: Zastavení valorizace penzí nepřipravujeme!

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem

22. 2. 2012

Václav MORAVEC, moderátor

Hezký dobrý večer vám všem. O zmrazení důchodů nemůže být ani řeč, varují vládu opoziční sociální demokraté. Kvůli úsporám ve státním rozpočtu uvažuje ministerstvo financí, že by se v příštím roce nevalorizovaly důchody. Tady jsou slova předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky, jak je v pondělí zaznamenalo Rádio Impuls:

Bohuslav SOBOTKA, předseda strany /ČSSD/

V době, kdy se schvalovaly zákony o zvýšení DPH, tak jak ministr financí Kalousek, tak premiér Nečas slibovali, že důchodcům budou kompenzovat dopady takzvané důchodové reformy a vládních reforem v podobě valorizace důchodů.

Václav MORAVEC

I těmito slovy reagoval šéf nejsilnější opoziční strany, tedy ČSSD, Bohuslav Sobotka na zprávy, že Kalouskovo ministerstvo financí kvůli růstu nákladů na penze uvažuje o tom, že škrtne valorizaci důchodů v roce 2013. Pro úplnost, valorizace penzí loni přišly českou státní pokladnu na 12,5 miliardy korun. Nejen o tom bude řeč v následujících minutách, hostem dnešních Impulsů je ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Vítejte po čase v Impulsech, přeji hezký dobrý večer, pane ministře.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

Pěkný středeční večer.

Václav MORAVEC

Připomínám, že dnešní Impulsy jsme připravili i díky vám, našim posluchačů. Otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS zpráv na číslo 774999888, máte-li ještě jakoukoliv otázku pro ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, stačí, když ji pošlete k nám sem do rádia Impuls. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMS zpráv 77499888. Pane ministře, ministerstvo financí začíná počítat výdaje státní pokladny pro příští rok, jak velké starosti vám dělá možná úvaha ministerstva financí, že by se v příštím roce nemusely valorizovat penze?

Jaromír DRÁBEK

Tak ta úvaha, o které se spekuluje v médiích, ta mi samozřejmě dělá velké starosti, protože valorizace důchodů je jednou z těch základních položek v rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí a zároveň také je to způsob, jak udržovat nebo zvyšovat příjmový standard důchodců. Já jenom připomenu, že u nás máme poměrně velmi vstřícný valorizační mechanismus, kdy ze zákona se penze valorizují o celou inflaci plus ještě třetinu růstu mezd. Když se podíváme do řady okolních zemí, tak třeba v Německu už několik let valorizují důchody o menší částku, než je inflace. Podobným způsobem je to v řadě dalších zemí.

Václav MORAVEC

Uvažujete o tom, že by se změnil zákonný mechanismus pro valorizaci penzí, že by se upravil ten vzoreček a mohl být méně štědrý? Jasná odpověď.

Jaromír DRÁBEK

Na ministerstvu práce a sociálních věcí žádné takové přípravy ani propočty neprobíhají, my jsme navrhli tu zákonnou úpravu, kde bylo zákonem stvrzeno, že valorizace probíhá jasným vzorcem, že vláda nemá možnost do toho vzorce zasáhnout, to znamená, pokud někdo uvažuje o změně, tak ta změna by musela být provedena zákonem.

Václav MORAVEC

Ale tady se ptám, jestli vy uvažujete o tom jako ministerstvo práce a sociálních věcí pod tlakem ministerstva financí, že by se zákon měnil? Jasná odpověď.

Jaromír DRÁBEK

Tak my pod žádným tlakem nejsme a žádnou takovou změnu nepřipravujeme.

Václav MORAVEC

Nepřipravujete, že by se měnil vzoreček, že by popřípadě byly dokonce zmrazeny penze, respektive jejich valorizace?

Jaromír DRÁBEK

Na ministerstvu práce a sociálních věcí žádnou takovou změnu nepřipravujeme, dokonce o ní ani nediskutujeme. Co připravuje, respektive o čem uvažuje, co analyzuje ministerstvo financí v rámci úvah o dlouhodobém vývoji rozpočtů na roky 2013, 2014, 2015, to je samozřejmě úvaha, která se nejspíš asi na ministerstvu financí vede, nicméně ani vzájemně mezi resorty k žádné takové diskusi zatím nedošlo.

Václav MORAVEC

Řekl byste tady zcela jasně jen přes vaši mrtvolu? Zmražení valorizačního vzorce?

Jaromír DRÁBEK

Tak to se říká skutečně velmi obtížně, protože i při schvalování střednědobého výhledu na další roky je naprosto jasné, že ten rozpočet v roce 2013, 2014 bude velmi napjatý a já samozřejmě budu usilovat o to, aby při tvorbě rozpočtu na další roky, tak aby byly respektovány sociální potřeby sociálního státu, tedy tak, abychom naše občany ve všech těch sektorech, nejenom v důchodech, v sociálních dávkách, ale i v podpoře zaměstnanosti a tak dále, tak abychom tu podporu maximálně udrželi. Ale tak, jak tomu bylo poslední dva roky, prostě stát má jenom omezené množství prostředků a vždycky musí vážit, kam těch peněz dá více a kam těch peněz dá míň.

Václav MORAVEC

Promiňte, pane ministře, ale stát také vybírá čím dál víc peněz na daních a tím byla odůvodňována i úvaha vlády, která, její první krok vstoupil letos v platnost, k 1. lednu letošního roku, tedy zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny z dosavadních 10 na 14 procent. Sociální demokraté už teď říkají, že by i v příštím roce mělo dojít k valorizaci důchodů a to i kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty na potraviny z těch letošních 14 na 17,5 procenta v roce příštím. Tady jsou slova šéfa sociálních demokratů Bohuslav Sobotky:

Bohuslav SOBOTKA

Chci také připomenout, že v době, kdy se schvalovaly zákony o zvýšení DPH, tak jak ministr financí Kalousek, tak premiér Nečas slibovali, že důchodcům budou kompenzovat dopady takzvané důchodové reformy a vládních reforem v podobě valorizace důchodů. Vystupoval ministr Drábek a zapřísahal se, že samozřejmě vláda počítá s tím, že bude kompenzovat dopady reforem formou valorizace důchodů. Je tedy mimořádně sprosté, pokud na ministerstvu financí byť i subalterní úředník vůbec uvažuje o něčem takovém, jako je vypuštění povinnosti valorizovat důchody každý rok, jestliže dojde k nárůstu cen a jestliže dojde k nárůstu průměrných mezd.

Václav MORAVEC

Zaznamenalo v pondělí Rádio Impuls slova předsedy sociálních demokratů Bohuslava Sobotky. Považoval by ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který je dnes hostem Rádia Impuls, za nesplněný slib v souvislosti s tím růstem daně z přidané hodnoty v příštím roce u základních potravin o další 3,5 procenta, pokud by se právě sahalo na důchody?

Jaromír DRÁBEK

Tak ono je potřeba vždycky se podívat dozadu tak, jak to v těch minulých vteřinách proběhlo a já nejdřív musím říct, že ten vliv na zvýšení cenové hladiny, způsobený změnou dolní sazby daně z přidané hodnoty, že se potvrdilo, že skutečně byl v rámci jednoho procenta zvýšení ceny. Jenom připomenu, že my před několika měsíci jsme na základě analýz ministerstva odhadovali, že to zvýšení z důvodu změny sazby DPH bude někde mezi 0,9 a 1,2 procenta.

Václav MORAVEC

Teď mi, prosím pěkně, vysvětlete, jak to počítáte, pane ministře, protože k navýšení cen potravin kvůli růstu DPH došlo už koncem loňského roku, to znamená, ono bylo krásně rozvrženo podle statistiků do čtyř měsíců. To by mě zajímalo, kde jste vzal to jedno procento?

Jaromír DRÁBEK

Z údajů Českého statistického úřadu. Tady musím se opírat o oficiální výstupy Českého statistického úřadu, kde tím výstupem jednoznačně bylo, že dopady zvýšení dolní sazby DPH se projevily na cenové hladině růstem cen o jedno procento. Prosím…

Václav MORAVEC

Ale teď mluvíte o lednových číslech?

Jaromír DRÁBEK

Mluvím o číslech za několik posledních měsíců, kde Český statistický úřad při komentáři výsledků za leden, jednoznačně v tom sdělení bylo napsáno, že růst cenové hladiny způsobený navýšením dolní sazby DPH byl ve výši jednoho procenta.

Václav MORAVEC

A to očekáváte, že k tomu dojde i 1. ledna příštího roku, kdy se bude zvyšovat zase o 3,5 procenta DPH?

Jaromír DRÁBEK

A na druhou stranu se bude snižovat podle zákona horní sazba DPH o 1,5 procenta, takže ten dopad bude v podstatě nulový.

Václav MORAVEC

Počkejte, ale ty potraviny jsou klíčové. Opravdu věříte, že dopad bude nulový, že se na ty spotřební věci, že se budou snižovat ceny?

Jaromír DRÁBEK

Ano, naprosto jednoznačně ten propočet říká, že při růstu dolní sazby ze 14 na 17,5 procenta a poklesu horní sazby z 19 na 17,35 procenta, takže ten dopad do inflace bude nulový, dokonce bude mírně záporný, ale v desetince nebo dvou desetinách procenta v míře inflace. Ale ten dopad rozhodně nebude směrem ke zvyšování cen.

Václav MORAVEC

On důchodový systém v České republice loni skončil v dluzích 40 miliard. Když se na to podíváme, zkrátka na sociálním pojištění se vybralo méně, respektive je tam 40miliardový rozdíl mezi výběrem sociálního pojištění a výplatami penzí. Jak velký dluh očekáváte na tom důchodovém účtu v roce letošním?

Jaromír DRÁBEK

Tak v letošním roce samozřejmě to číslo přesně neumíme v tuto chvíli říct, je polovina února a uvidíme, jak se bude vyvíjet míra nezaměstnanosti, protože to je ten rozhodující faktor a jak se také budou vyvíjet mzdy, protože podle toho bude výběr sociálního pojištění. Nicméně v tuto chvíli naše analýzy říkají, že ten schodek v letošním roce by měl být někde kolem 45 miliard.

Václav MORAVEC

45 miliard bude schodek důchodového účtu letos?

Jaromír DRÁBEK

V tuto chvíli to předpokládáme. Ale tak, jak říkám, jsme v únoru a bude záležet na vývoji ekonomiky.

Václav MORAVEC

Očekáváte, že by právě mohl být ten schodek na důchodovém účtu výrazně vyšší v roce 2013, jak zatím odhaduje ministerstvo financí? Protože v těch odhadech ministerstva financí je, že důvodem vyššího schodku penzijního účtu by mohly být odchody silných poválečných ročníků do penze, rostoucí nezaměstnanost a větší počet předčasných důchodů.

Jaromír DRÁBEK

Tak naše analýzy zatím neukazují, že by z roku 2012 na rok 2013 mělo dojít k nějakému dalšímu skokovému navýšení deficitu takzvaného důchodového účtu, protože on je to takzvaný důchodový účet, nicméně v každém případě ten deficitů důchodového účtu se nebude snižovat, to znamená, že bychom se dostávali z těch 45 miliard v letošním roce na nižší číslo v roce 2013, to v žádném případě ne. Nicméně…

Václav MORAVEC

Očekáváte spíše jeho stagnaci, že by to rok co rok bylo 45 miliard?

Jaromír DRÁBEK

Předpokládám, že by v roce 2013 ten deficit důchodového účtu neměl překročit 50 miliard korun. Ale to je předpoklad z února 2012, to je skutečně v tuto chvíli do určité míry věštění z křišťálové koule, protože můžeme dělat nějaké predikce, ale tak, jak víme, česká ekonomika je velmi otevřená, velmi záleží na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika v Německu, v ostatních zemích Evropy. To znamená, v tuto chvíli říkat nějaká čísla na rok 2013 a stát si za nimi, to by bylo nezodpovědné.

Václav MORAVEC

Vás navíc čeká zítra klíčové jednání tripartity, kde se bude probírat nový institut v souvislosti s českým důchodovým systémem a to takzvané předdůchody. Co udělají předdůchody, pokud vám projdou na tripartitě ve vládě, s důchodovým účtem?

Jaromír DRÁBEK

Tak na důchodový účet by předdůchody neměly mít žádný zásadní vliv. Tím chci říci, že by to neměl být vliv, který by se pohyboval někde v miliardách korun. Protože ta možnost, že někdo bude moci čerpat předdůchod, tak vlastně bude pozitivní v tom, že ten člověk bude mít naspořenou určitou částku od zaměstnavatele a bude na tom lépe, než kdyby musel odejít do předčasného důchodu. Ale na druhou stranu to, že nebude muset odejít do předčasného důchodu, tak vlastně bude i pomáhat tomu důchodovému účtu. Zase na druhou stranu ale pokud v té době nebude pracovat, protože už má nějaké příjmy z předdůchodu, no tak nebude odvádět sociální pojištění. Ale ty vlivy, když to tedy shrnu do jednoduché věty, tak ty vlivy by se měly v podstatě vzájemně vyrovnat.

Václav MORAVEC

Počítáte s tím, že vám zítra na tripartitě institut předdůchodu projde?

Jaromír DRÁBEK

Tak co se týká…

Václav MORAVEC

Protože zaměstnavatelé mají výhrady, že jste příliš štědrý v rámci předdůchodů jako takových.

Jaromír DRÁBEK

Tak co se týká toho vlastního záměru, toho hlavního cíle zavést tento systém předdůchodů, tak tam se s oběma stranami sociálního dialogu shodujeme, jak se stranou zaměstnavatelů, ta se stranou odborů. Nicméně jsou tam rozdílné názory na přesné uspořádání toho schématu, zda to má být pro všechny nebo jenom pro vybrané profese, jaké mají být ty jednotlivé parametry. Ale to jsou všecko věci, které jsou k jednání, to jednání zítra nebude ani první, ani poslední a já předpokládám, že ale v tomto tématu budeme velmi rychle postupovat dál.

Václav MORAVEC

Jinak řečeno, vy nepočítáte s tím, že by zítra tripartita řekla jasné slovo k předdůchodům? Počítáte s tím, že se návrh předdůchodů bude dál upravovat?

Jaromír DRÁBEK

Tak já doufám, že řekne jasné slovo, nicméně i po tom jasném slovu, pokud se shodneme v těch základních parametrech, no tak nás čeká ještě hodně práce na tvorbě paragrafů, které přesně vymezí ten systém předdůchodů a i tam budou určitě dál pracovat experti, kteří už nějakou dobu pracují na úrovni expertního týmu. To není jenom jednou za dva měsíce setkání tripartity na té vrcholové úrovni.

Václav MORAVEC

Kdy byste chtěl, aby ty předdůchody začaly platit?

Jaromír DRÁBEK

Tak původní termín, o kterém jsme diskutovali se sociálními partnery, tak byl 1. ledna 2013.

Václav MORAVEC

To se nestihne.

Jaromír DRÁBEK

To se nemusí stihnout, nicméně…

Václav MORAVEC

To se nestihne, proč říkáte nemusí, když víte, že se to nestihne?

Jaromír DRÁBEK

Tak já o tom nejsem stále ještě přesvědčen, protože do konce roku zbývá ještě více než 10 měsíců a ten systém totiž jde jednoduše naroubovat na systém penzijního připojištění. To znamená, to není nějaká zásadní nová záležitost, tak jako jsme dělali důchodovou reformu, zavedení nového způsobu spoření. To je jenom úprava parametrů v tom systému penzijního připojištění, vymezení nějakých základních podmínek pro to čerpání. To znamená, já si nemyslím, že by to měla být legislativně nějak velmi obtížná záležitost. A protože může dojít k tomu, že se shodneme se všemi stranami sociálního dialogu nebo sociální komunikace, tak si myslím, že nakonec by bylo možné dosáhnout i toho, že třeba i opozice výjimečně podpoří něco, na čem se dohodla tripartita a co bude provedeno teda formou legislativního návrhu.

Václav MORAVEC

Připomínám, že hostem u mikrofonu rádia Impuls je dnes ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Zdává se vám o novém počítačovém systému na výplatu sociálních dávek?

Jaromír DRÁBEK

Tak musím říct, že já mám jednu takovou vlastnost, že když se mi něco v noci zdá, tak to obvykle zapomenu do té doby, než se probudím. Jenom někdy se mi stává, že si pamatuji, co se mi zdálo. Takže pokud se pamatuji, tak se mi o počítačovém systému nezdálo.

Václav MORAVEC

Jinak řečeno, raději jste to zapomněl, pokud by se vám o tom zdálo?

Jaromír DRÁBEK

I to se mohlo stát.

Václav MORAVEC

Myslíte, protože jasně jste řekl, že do března chcete, aby ten počítačový systém na výplatu sociálních dávek, jen pro úplnost, výplaty sociálních dávek přešly z obecních a městských úřadů na úřady práce, že bude komfortnější v březnu? V jaké fázi nápravy toho počítačového systému jste v současnosti k 22. únoru?

Jaromír DRÁBEK

Tak my jsme prošli skutečně tou fází nasazování, kdy jsme měli technické problémy s tím, aby ten systém fungoval řádně tak, jak má fungovat v těch prvních dnech.

Václav MORAVEC

Otázka zněla, v jaké fázi.

Jaromír DRÁBEK

Já to musím vzít přes těch šest týdnů.

Václav MORAVEC

Pane ministře, nebudete to brát od Adama, protože to už jste mnohokrát vysvětloval?

Jaromír DRÁBEK

Přes všechny ty těžkosti jsme v lednu vyplatili všechny dávky, na které byl nárok, v únoru pokračujeme ve výplatě především příspěvku na mobilitu a vzniklých nároků podpory v nezaměstnanosti, o které bylo požádáno v lednu. V tuto chvíli já považuji ten stav směrem ke klientovi za stabilizovaný. Dodržujeme zákonné lhůty, jak příspěvek na mobilitu, tak podpory v nezaměstnanosti jsou z naprosté většiny z těch únorových dávek vyplaceny a já nevidím žádný důvod, proč zpochybňovat funkčnost toho systému. Jiná věc je uživatelský komfort, to je…

Václav MORAVEC

A víte, jak zněla otázka? Teď jsem se ptal, jak daleko jste s úpravami uživatelského komfortu systému výplaty sociálních dávek.

Jaromír DRÁBEK

Co se týká uživatelského komfortu, tak vy víte, že velmi intenzivně diskutujeme s našimi odborovými organizacemi a dali jsme si jednotlivé milníky a ty plníme.

Václav MORAVEC

Plníte? Takže už považujete problémy s počítačovým systémem na výplatu sociálních dávek za vyřešené, chápu to správně?

Jaromír DRÁBEK

Tak počkejte, my jsme řekli, že v únoru se bude stabilizovat funkčnost toho systému a že v březnu budeme intenzivně pracovat na uživatelském komfortu. Pokud už nyní se velmi intenzivně pracuje na uživatelském komfortu, tak se i dá říct, že jsme v předstihu, ale já to nechci přeceňovat, prostě ten systém navenek je funkční, vyplácí dávky tak, jak má a my se teď snažíme o to, aby se ten systém co nejvíce zlepšil, co se týká té klientské přívětivosti, to znamená pro ty lidi, kteří na tom systému pracují.

Václav MORAVEC

Jednoznačná odpověď na otázku, zda může zkolabovat, byste tedy řekl jasné ne?

Jaromír DRÁBEK

Naprosto jednoznačně, protože v tuto chvíli, kdy všechny typy dávek jsou vypláceny tak, že například z únorových dávek máme vyplacenu naprostou většinu, no tak já nevidím důvod, proč by ten systém měl dostát nějakému takovému stavu, který by se dal označit za kolaps. Nestalo se to ani v lednu, nestalo se to ani v první polovině února. V lednu ti, kteří útočili na ten systém, tak říkali, že v lednu se to nestane, protože něco a že se to stane v únoru. No tak teď zase můžeme slyšet, že se to nestane v únoru, že se to stane až v březnu. Ne, ten systém není důvod, aby kolaboval.

Václav MORAVEC

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Jan Rovenský před deseti dny k novému systému výplat sociálních dávek poznamenal:

Jan ROVENSKÝ, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací

Ani dnešního dne nás zástupci ministerstva a generálního ředitelství nepřesvědčili o tom, že tento nový systém může být v krátké době funkční. Chtěli bychom tomu věřit, ale nebyli jsme o tom přesvědčeni. Čili ten systém tak, jak funguje v současné době, jak se nám to ověřilo v lednu, tak funguje pouze za těch mimořádných situací, za toho mimořádného vypětí těch zaměstnanců, za jakou cenu to bylo v tom lednu vyplaceno a provedeno. A my nechceme, aby se tato situace opakovala v následujících měsících.

Václav MORAVEC

Zaznamenalo před deseti dny Rádio Impuls slova předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací Jana Rovenského. Odboráři chtěli v rámci té společné komise, o níž mluvil ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, který je dnes hostem Rádia Impuls, aby úředníci nejpozději do konce března mohli pracovat za běžných podmínek. Když tedy říkáte, že systém už je nebo podnikáte kroky společně s odbory, aby systém byl uživatelsky komfortnější, konec března tedy splníte jako datum a když říkáte, že jste v mírném předstihu?

Jaromír DRÁBEK

Ano, já předpokládám, že ano a já k tomu ale musím dodat to jedno číslo. Samozřejmě, že to nasazení nového systému si vyžádalo zvýšené a velmi zvýšené úsilí pracovníků úřadu práce i ministerstva, ale ta ušetřená miliarda ročně na provozu za to stojí.

Václav MORAVEC

Lidovci se obrátili ať už na antimonopolní úřad, stejně tak na Úřad pro ochranu osobních údajů a to kvůli onomu systému. Očekáváte, že některý z úřadů může dát té lidovecké stížnosti, kterou podal místopředseda strany Jan Bartošek, za pravdu? Že buď antimonopolní úřad může zrušit ten systém a říct, udělejte nové výběrové řízení a nevyužívejte smlouvy, která byla uzavřena někdejším ministrem vnitra Ivanem Langerem a nebo že Úřad pro ochranu osobních údajů může říct, že ta data lidí jsou v ohrožení?

Jaromír DRÁBEK

Tak to jsou dvě rozdílné věci a pojďme je vzít postupně, možná je jednodušší začít tou druhou záležitostí. Co se týká ochrany osobních údajů, tak tam jsou dodržovány veškeré standardy, my na to máme i různá osvědčení a certifikáty a já si myslím, že to je záležitost, kterou Úřad pro ochranu osobních údajů prověří a já …

Václav MORAVEC

Myslíte si, že vám dá za pravdu?

Jaromír DRÁBEK

Já jsem přesvědčen o tom, že neshledá žádné významné pochybení. Samozřejmě vždycky je možné, aby se vyskytla nějaká jednotlivá chyba, ale že žádné významné pochybení v tomto směru neshledá. Co se týká Úřadu pro ochranu…

Václav MORAVEC

Antimonopolního úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ano.

Jaromír DRÁBEK

Tak tam já nemám úplně dostatek relevantních informací, abych byl schopen se k tomu vyjádřit, protože pokud to řízení ze strany Antimonopolního úřadu bude vedeno, tak bude vedeno s ministerstvem vnitra, protože ministerstvo vnitra je to, které je smluvní stranou v tom vztahu. Nicméně i tam jsem hluboce přesvědčen o tom, že ten základní postup ministerstva vnitra byl správný. Už v roce 2008 se rozhodlo o sjednocování technologické platformy v jednotlivých resortech, my se teď například dostáváme k tomu, že by měly začít fungovat základní registry. Já si neumím představit situaci, kdy by každý z těch registrů a na to navázané systémy v jednotlivých resortech fungoval na jiné technologické platformě. Já si myslím, že to rozhodnutí bylo správné. Naše ministerstvo se k této rámcové dohodě připojilo už před čtyřmi lety, kdy já jsem ještě ani zdaleka nebyl ve funkci, dokonce ani v politice, my jsme to usnesení vlády respektovali a ministerstvo vnitra uzavřelo prováděcí smlouvu na ty jednotlivé systémy. Zda tam došlo k nějaké jednotlivé chybě, to já samozřejmě nemohu posoudit, to posoudí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ale myslím si, že všeobecně ten postup prostě byl správný.

Václav MORAVEC

Konstatuje ministr práce a sociálních věcí, místopředseda TOP 09 Jaromír Drábek. Děkuji, že jste byl hostem Rádia Impuls, těším se příště na shledanou.

Jaromír DRÁBEK

Děkuji za pozvání, pěkný večer.

Václav MORAVEC

Takové byly dnešní Impulsy.

Impuls, 22. 2. 2012, Pořad: Impulsy Václava Moravce

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
Témata:
Důchodový systém, Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Karel Schwarzenberg:Za demokracii a svobodu musí bojovat každá generace.
Děkujeme