Drábek: Základem je efektivní využívání prostředků

Rozhovor s ministrem Jaromírem Drábkem

21. 4. 2011

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Lidé, kteří pracují v domovech důchodců nebo ústavech sociální péče určitě nepatří mezi nejlépe placené zaměstnance v Česku. Spíš naopak. Postoj vlády ke zvyšování mezd v jakémkoliv oboru, kde zaměstnance platí stát, není vzhledem k napjatému stavu veřejných financí nutné dlouze komentovat. Odbory ale dnes varovaly, že finanční podmínky pracovníků v sociálních službách ohrožují kvalitu péče a žádají zvýšení platů o 10 procent. Můžete se do naší debaty také zapojit na mailové adrese ozvenydne@rozhlas.cz. Ve studiu je předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Dobrý den.

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Dobrý večer posluchačům.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A po telefonních linkách je naším hostem ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Dobrý den.

 

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

--------------------

Pěkný večer.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Paní Žitníková, podle vás, jestli jsem to správně četl, není možné zajistit kvalitní péči za současných platových podmínek?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

My jsme jako odborový svaz upozorňovali na to, že v sociálních službách je v současné době málo financí. A pro letošní rok se ten objem financí ještě snížil o 900 milionů korun. A na všech těch jednáních jsme vyslovovali obavy, že dojde k tomu, že se sníží velmi nízké platy pracovníků v sociálních službách. Ty platy jsou opravdu jedny z nejnižších v České republice a ta náročnost té profese v žádném případě neodpovídá platovému ohodnocení. Abyste měli představu, takový pracovník v sociálních službách má měsíčně zhruba od 10 do 12 tisíc korun čistého.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Předpokládám, že i lidé odcházejí kvůli nízkým platům.

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Ona ta situace je poměrně dost složitá, samozřejmě, že když ti lidé najdou nějakou jinou práci, tak odejdou, ale v určitých regionech, kde je třeba nezaměstnanost, tak v té práci samozřejmě zůstávají a také zůstávají tam i proto, protože tu práci dělat chtějí, pro spoustu z nich je to srdeční záležitost a není to práce, ale je to pro ně poslání.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane ministře, nemáte obavu, že z domovů důchodců nebo ústavů sociální péče odejdou kvalifikovaní lidé, protože ty platy budou prostě příliš nízké.

 

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

--------------------

Tak já bych chtěl nejprve říci, že si velmi vážím práce v sociálních službách, je to práce skutečně náročná a zodpovědná a připravované kroky, které nyní děláme v rámci sociální reformy, tak právě jdou tím směrem, abychom zefektivnili všichni činnosti, abychom vytvořili prostor pro efektivnější využívání prostředků, to že státní rozpočet v tuto chvíli neumožňuje nějaké výrazné zvýšení financování sociálních služeb, to si myslím, že je každému jasné, já bych jenom chtěl upřesnit to číslo, snížení objemu dotací ze strany státu do sociálních služeb z minulého roku na letošní rok bylo o 600 milionů korun, respektive o 700 milionů korun, byl to přesně desetiprocentní pokles, tak jako v jiných oblastech, s tím se prostě musíme vyrovnat, byť mně jako resortnímu ministrovi to samozřejmě není příjemné, ale právě proto připravujeme systémové kroky tak, abychom dokázali ušetřit jinde, dokázali ušetřit na administrativě, na obslužných procesech tak, aby do té přímé sociální mohlo jít více peněz.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Takže když nyní odbory říkají, že by se měly platy zvýšit o 10 procent, tak, pane ministře, vaše odpověď bude rozhodné ne.

 

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

--------------------

Ne, moje odpověď nebude rozhodné ne, moje odpověď bude - pojďme společně hledat cestu, jak zefektivněním jiných činností, obslužných činností dosáhnou takového stavu, aby byl možný takový nárůst mezd. Já bych velmi podporoval, aby lidé, kteří pracují v sociálních službách, tak aby dostali přidáno, ale tak jako v jiných oblastech, a vidíme to například ve zdravotnictví, prostě ty peníze nelze tisknout dál a dál. My musíme uspořit na jiných obslužných administrativních procesech tak, abychom mohli dát více peněz přímo do té práce, která se týká sociálních služeb.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Paní Žitníková, budete s panem ministrem Drábkem hledat cestu, jak najít peníze?

 

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

My se nebráníme žádné konzultaci, já s panem ministrem Drábkem jsme opakovaně o té situaci jednali, ono to, co říká teď, že opakovaně uznal, že pracovníci v sociálních službách jsou dlouhodobě platově podhodnocení, tak my jsme to od něho slyšeli několikrát, ale otázka je, kde ty peníze najít a jak ty peníze do sociálních služeb dostat. A my si myslíme, že ty reformy tak, jak jsou v současné době navrhované, tak pokud se spustí, tak ušetří zase na jiných sociálně potřebných. A tady ty reformy celkem vlastně nám nepřijdou, že by, když se ušetří na jedněch sociálně potřebných, tak se přidá druhým sociálně potřebným jako reformy správným směrem, a právě proto jsme i jako odbory proti těm odborům poměrně dost razantně spolu s ostatními subjekty, které se pohybují v oblasti sociálních služeb, vystoupili.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A těch 10 procent na platy navíc, to je nějaký ultimativní požadavek, to chcete v letošním roce?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Těch 10 procent na platy navíc je v podstatě dneska téměř situace, kterou umožnila novela nařízení vlády, kterou udělal pan ministr Drábek, kdy zavedl v sociálních službách takzvané pásmové odměňování. My jsme upozorňovali na to, že v souvislosti se zavedením tady této novinky je možné, že zaměstnavatelé přistoupí ke snížení platů těm zaměstnancům v sociálních službách.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A to se stalo.

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

A v podstatě dneska se to začíná dít, takže ti lidé, když už jsem tady řekla jednou těch 10, 12 tisíc, když se jim sníží o 10 procent, tak je to pro ně 1000 korun, 1200 korun a pro ty lidi s těmi nízkými příjmy je to zásadní, zásadní částka, která je ohrožuje bezprostředně na jejich existenci. Takže my opravdu chceme upozornit na tu situaci, chceme jednat s panem ministrem a chceme, aby se ty peníze našli.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane ministře, nezhoršily některé vaše kroky ještě více platové podmínky v domovech důchodců, sociálních službách?

 

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

--------------------

Já znovu musím zdůraznit, že ty kroky, které nyní připravujeme v rámci sociální reformy, tak nemají snížit objem prostředků, které jdou, ať už do sociálních služeb nebo do pomoci například zdravotně postižených, jde skutečně o to zlevnit administrativní a obslužné procesy, to si myslím, že je potřeba velmi zdůraznit. Co se týká již provedených kroků, v minulém roce, na přelomu loňského a letošního roku, tak tam skutečně bylo nutné udělat některé parametrické úpravy, které zajistily úsporu ve státním rozpočtu tak, abychom prostě naplnil to, co jsme slíbili, když jsme jako vláda vstupovali v červenci do vládnutí ...

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ale to tedy znamená, že kvůli těmto změnám ti lidé dostanou třeba o 12 stovek méně na výplatě?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Ne, ne, ne, to je právě to, co se mně podařilo prosadit, a já si myslím, že i s odstupem 4 měsíců, že je naprosto jasné, že ten krok byl oprávněný a správný. Já jsem nechtěl přistoupit k tomu, abychom plošně snižovali tarify, abychom plošně všem stejně snížili platy tak jako se tomu stalo například v ozbrojených složkách. Proto jsem navrhl ten postup, aby každý zaměstnavatel měl možnost zvážit, jak kdo pracuje efektivně a také ale sám se podílet na tom, aby zajistil více financí. Já v téhle té, v tomhle tom musím říci, že přece stát není jediný, kdo financuje sociální služby, stát je výrazným přispěvatelem v dotacích pro sociální služby, ale rozhodně není jediný, na tom se podílejí finančně kraje, obce, podílejí se na tom další subjekty, to znamená, je samozřejmě potřeba jednat o tom, jak ze strany státu zajistit co nejlepší podmínky, ale není jenom stát, který k těm podmínkám přispívá.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Paní Žitníková, četl jsem také, že chcete, aby pro pracovníky v sociálních službách platila mzdová tabulka jako pro zdravotníky, pokud je to správná informace, tak proč, k čemu by to bylo dobré?

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Bylo by to dobré k tomu, že by se narovnaly vlastně zásahy do celého toho systému z minulosti. V sociálních službách před rokem 2006 nepracovali pracovníci v sociálních službách, ale pracovali tam převážně zdravotničtí pracovníci. To znamená, že tu přímou obslužnou péči vykonávali vesměs sanitáři nebo ošetřovatelky a ti měli právě ten zdravotnický tarif. A protože už v té době nebyly finance, tak se přistoupilo k tomu, že se vytvořila nová kategorie zaměstnanců, takzvaných pracovníků v sociálních službách.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Přičemž ta práce samotná mnohdy jednodušší není.

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

... a přitom ta práce zůstala úplně stejná, ti lidé vykonávají naprosto stejné činnosti, jak je vykonávali před rokem 2006, ale s tím, že jsou dneska zařazeni jako pracovníci v sociálních službách a mají vlastně tabulku, která je daleko nižší.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Pane ministře, prosím vaši reakci, alespoň krátce, je možné uvažovat o tom, že by pro pracovníky v sociálních službách platily tabulky nebo tarify jako pro zdravotníky.

 

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

--------------------

Ano, toto je návrh, o kterém je možné jednat, předpokládá samozřejmě podrobnou diskusi o jednotlivých profesích a vymezení těch profesí, ale obecně je to návrh, který je možný pro jednání.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A mohlo by to, pane ministře, podle vás zvýšit platy pro lidi, kteří pracují třeba v domovech důchodců, zajistilo by to tento krok?

 

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

--------------------

Samozřejmě, že ano, nicméně znovu upozorňuji na to, že možnosti financování ze strany státu mají určité limity, jsou omezené celkovým hospodařením státu, a my především musíme hledat úspory uvnitř systému, nikoliv v tom vlastním výkonu, ale ve všech těch doprovodných, doprovodných záležitostech.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Děkuji za rozhovor, na shledanou.

 

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

--------------------

Děkuji za pozvání. Pěkný večer.

 

Jan BUMBA, moderátor

--------------------

A ve studiu byla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková. Děkuji, že jste přišla, děkuji za rozhovor.

 

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

--------------------

Pěkný večer posluchačům. Dobrou noc.

Český rozhlas 1 - Radiožurnál, 20. 4. 2011

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
Témata:
Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme