Drábek: Novela zkvalitní systém péče o ohrožené děti

15. 12. 2011

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou ve středu schválila vláda, přináší řadu změn v oblasti pěstounské péče. Pokud ji schválí parlament, získají pěstouni od 1. července 2012 nárok na podpůrné a doprovodné služby a ve většině případů se jim zároveň výrazně zvýší odměna za výkon pěstounské péče.

Minimální výše odměny pěstouna bude činit 8 000 Kč hrubého, dnes jde o 3 126 Kč. Návrh předpokládá sjednocení systému příprav pěstounů a jejich dalšího vzdělávání. Zavádí se rovněž pravidelné vyhodnocování pěstounské péče. Cílem novely je vytvoření zákonných podmínek pro systematickou práci s rodinami, která zajistí setrvání dítěte v rodinném, případně náhradním rodinném prostředí. Systém bude orientován na prevenci ohrožení dítěte a včasná řešení.

V ČR nyní neexistuje dostatečná síť služeb pro práci s rodinami a nejsou stanovena přesná kritéria pro umístění dítěte do ústavní péče. Důsledkem je vysoký počet dětí umístěných v institucionální výchově. Podle údajů organizace Eurochild je ve státech Evropské unie v tomto typu péče umístěno cca 140 000 dětí. Česká republika se na tomto počtu podílí téměř 8 % (cca 11 000 dětí v kojeneckých ústavech, dětských domovech, diagnostických ústavech, dětských domovech se školou, výchovných ústavech a domovech pro osoby se zdravotním postižením), ačkoliv její podíl na počtu obyvatel EU činí pouhá 2 %.

Pěstounům se nově zajistí takové podmínky, aby mohli kvalitně poskytovat svoji službu. Týká se to i podpory při mnohdy problematických záležitostech, jako je zajišťování kontaktu s rodiči dítěte a pomoci při nejrůznějších problémech, které vývoj dětí provázejí. Odměny pěstounů a další dávky pěstounské péče budou stanoveny pevnými částkami. Průměrná odměna pěstouna po novele by měly být při plném úvazku 20-24 tisíc Kč, odměna roste s počtem dětí. Vláda bude nově zmocněna dávky zvyšovat s ohledem na inflaci a růst nákladů, ostatní záležitosti (rozsah služeb apod.) bude specifikován v dohodě mezi pěstounem a daným obecním či krajským úřadem.

Novela počítá také s větším důrazem na prevenci. Zavádí do systému péče o ohrožené děti též standardy kvality či sjednocuje postupy péče a sociálně-právní ochrany. Standardy kvality se budou vztahovat na orgány sociálně-právní ochrany dětí i na vyjmenované osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany. Zaměstnanci orgánů sociálně-právní ochrany dětí budou mít stanovena jasná pravidla pro výkon své činnosti. Každý případ se bude posuzovat individuálně a při jeho řešení budou jednotlivé subjekty navzájem úzce spolupracovat. Orgány sociálněprávní ochrany dětí (tzv. OSPOD) budou svolávat mezioborové konference, na nichž se dohodne postup například se školou, zdravotnickým zařízením apod. V případě, kdy dítě nebude moci setrvat ve svém rodinném prostředí, bude jako další řešení v řadě nastupovat náhradní rodinná péče, s výjimkou případů, kdy bude institucionální výchova vyhodnocena jako nejlepší řešení v zájmu dítěte. Pěstounská péče bude vykonávána na profesionálním základě, podmínky výkonu budou stanoveny rozhodnutím, případně dohodou o výkonu pěstounské péče. Systém příprav a výběru pěstounů bude sjednocen, bude stanoven minimální rozsah a témata příprav pěstounů. Pěstounům bude k dispozici síť podpůrných a odlehčovacích služeb.

Pěstounská péče je zabezpečena těmito dávkami pěstounské péče ze systému státní sociální podpory podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře:

a) odměna pěstouna

b) příspěvek na úhradu potřeb dítěte

c) příspěvek při převzetí dítěte

d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla

MPSV

parlamentnilisty.cz, 15. 12. 2011, Rubrika: Politici voličům

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
Témata:
Sociální politika
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí TOP 09

lenka.brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Spolupráce středopravicových stran musí začít hned.
Děkujeme