Drábek: Ke kompromisu povede jen pečlivé vyjednávání

Rozhovor s ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem

20. 6. 2011

Jiří VÁCLAVEK, moderátor

Změnila čtvrteční stávka něco na komunikaci mezi vládou a odbory? Ve čtyři hodiny odpoledne se ve Strakově akademii schází takzvaná tripartita, tedy zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů. Mluvit mají mimo jiné o zdravotnické  reformě, s jejíž podobou odboráři nesouhlasí.

Jolka KRÁSNÁ, moderátorka

Ve studiu je předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil, dobrý den.

Jaroslav ZAVADIL, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Dobrý den.

Jolka KRÁSNÁ

U telefonu je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. I vám, pane ministře, dobrý den.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce a sociálních věcí /TOP 09/

Pěkné ráno.

Jiří VÁCLAVEK

Pane předsedo, začněme tím, kde jste minulý týden skončili. Ve středu na tripartitě, tam pokud se nemýlím, bylo dohodnuto to, že lidé z rizikových profesí jako například horníci nebo slévači budou moci chodit do důchodu o pět let dřív proti ostatním zaměstnancům. Můžete garantovat, že za několik měsíců nebo týdnů nepřijdete s požadavkem na rozšíření této skupiny zaměstnanců o další?

Jaroslav ZAVADIL

Já bych chtěl říci, že nebylo dohodnuto nic, že to byl příslib. My jsme samozřejmě už zpracovali stanovisko k tomu, máme rozpracované i ty kategorie v uvozovkách, jak by to mohlo vypadat. Visí to jak na webových stránkách, bylo by dobře, kdyby se diváci na to podívali, jaké návrhy dáváme, protože pak by se nemohlo stát, že by nám někdo říkal: Vy vlastně žádné návrhy nedáváte. Tak my to máme rozpracované a nemyslím si, že bychom přicházeli s dalším rozšiřováním. To vám říkám na rovinu.

Jiří VÁCLAVEK

Takže to penzum, které je uvedené, je konečné?

Jaroslav ZAVADIL

Ano, to penzum které je tam uvedené, to znamená, že by se chodilo o pět let dříve za určitých podmínek po odpracování určitých let jak v té profesi, tak v té celkové.

Jiří VÁCLAVEK

Dvacet let v oboru.

Jaroslav ZAVADIL

Dvacet let v oboru, ale pozor, dvacet let v oboru v některých profesích 15 let u horníků a 10 let u uraňáků, to jsou rozdíly, které tam jsou. Takže to je asi tak v hrubé kostce vše. Ale otázka je, jak se s tím vláda bude vyrovnávat, protože zatím to byl jenom příslib.

Jolka KRÁSNÁ

Pane ministře, otázku začnu citací: "Je velká výhoda českého systému, že je sjednocený a bez výjimek, tam v Evropě, kde mají zaměstnanecké skupiny výhody, je neustále politická poptávka získat je i pro další skupiny. To jsou slova Milana Šlapáka z výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Pane ministře, pokusíte se nějak legislativně zabránit tomu, aby se výjimkou pro horníky otevřela pomyslná Pandořina skříňka?

Jaromír DRÁBEK

Jednak já musím jednoznačně potvrdit, že to co tady padlo v citátu, tak je přesně můj názor. Za druhé, musím potvrdit slova pana předsedy Zavadila, že na tripartitě ve středu  nebylo nic dohodnuto. Bylo otevřeno toto téma. A za třetí je velmi důležité říci, že já budu bránit ze všech sil jednotnost toho českého systému. To, že se před dvaceti lety zrušila kategorizace zaměstnání, že dnes je to tak, že pro všechny platí pravidla stejná, to je prostě věc, kterou já v žádném případě neopustím. Na druhou stranu, ano, my jsme slíbili odborům, že budeme vyjednávat o takzvaných zaměstnaneckých schématech, to znamená o možnosti, aby profese, které jsou fyzicky nebo psychicky extrémně náročné, tak aby měli možnost si vytvořit takové podmínky, aby mohli dříve odejít z té ekonomické aktivity a aby tu dobu, která je mezi standardním věkem odchodu do důchodu a tím předčasným, který oni potřebují, tak aby byli schopni dorovnávat z nějakého jiného systému, ale zdůrazŃuji jiného systému, v žádném případě nechci aby byl nabourán ten jednotný systém důchodového zabezpečení v té formě, jak ho dnes známe.

Jiří VÁCLAVEK

Rozumím tmu správně, že tím řešením by byly ony zaměstnanecké fondy, koneckonců to navrhují i obory.

Jaromír DRÁBEK

Nějaká taková forma, já jsem záměrně použil ten termín zaměstnanecká schémata než zaměstnanecké fondy, ten systém tradičních zaměstnaneckých fondů to znamená, že jeden zaměstnavatel vlastní jeden zaměstnanecký fond. Ten už je v tuto chvíli přežitý a vzhledem k tomu, že v České republice nemá nějakou tradici, o kterou bychom se mohli opírat, tak si myslím, že v tuto chvíli zavádět něco, co bylo aktuální před 30 či 40 lety, už nemá smysl. Ale ta forma zaměstnaneckých schémat, to znamená, uzavřené schéma pro určitého zaměstnavatele jako nabídka od standardního penzijního fondu, to si myslím, že je správné.

Jolka KRÁSNÁ

Pane Zavadile, jak by měly ty zaměstnanecké penzijní fondy podle představ odborů vypadat?

Jaroslav ZAVADIL

Připadá mi to trochu legrační, co řekl pan ministr, protože my už o tyhle ty fondy bojujeme 10, 15 let už v době, kdy byly zrušené ty kategorie, tak jsme chtěli nějakou náhradu. A zatím se vlády tomuhle bránily, přičemž v světě je to běžné. Není pravda, že s jedním zaměstnavatelem je jeden fond. Ty fondy jsou různé a samozřejmě je možné přecházet s těmi penězi i z jednoho sektoru do druhého. Takže ten člověk o nic nepřijde, pokud se týká finančních prostředků a je to běžná věc, která je v západní Evropě a já se domnívám, že je chybou, že se o těchto věcech nehovořilo dříve ze strany vlády. My jsme jim to navrhovali, ale bohužel zatím nic.

Jiří VÁCLAVEK

Na druhou stranu stalo ve Velké Británii, že ty peníze, které si zaměstnanci tímto způsobem u tohoto fondu šetřili na penzi, tak podnik, který byl v problémech, zneužil k řešení těch finančních problémů. Není to příliš velké riziko?

Jaroslav ZAVADIL

Nedomnívám se, že to je příliš velké riziko. Jestli to byl jeden fond, tak v krizi při kapitálových fondech došlo k obrovskému poklesu finančních prostředků v Americe v jiných státech a jsou to kapitálové fondy a také došlo k tomu samému.

Jiří VÁCLAVEK

Ale jak byste to vysvětlil konkrétně třeba zaměstnancům, odborářům, kdyby k něčemu takovému došlo u nás?

Jaroslav ZAVADIL

Jestli někdo něco rozkrade, a to se stává v České republice běžně, tak pak by měl být za to zavřen. Že se to stane zrovna v jednom případě ve stovkách případů, prosím vás, to je jedno promile. Takže já se nedomnívám, že by tohle bylo.

Jiří VÁCLAVEK

Takže je to riziko podnikání.

Jaroslav ZAVADIL

Takže je to riziko podnikání samozřejmě.

Jolka KRÁSNÁ

Pane ministře, tripartita minulý týden jasně ukázala, že vláda je schopna na jednání přijít i s konkrétními kompromisy a ústupky. S jakými kompromisy ústupky přijdete na dnešní jednání, kde má být řeč především o zdravotní reformě?

Jaromír DRÁBEK

Tak já nerad slyším slovo ústupky. Přece vyjednávání je spíše o těch kompromisech tak jak bylo řečeno. Ale k tomu, aby byl uzavřen vhodný kompromis, to znamená přijatelný pro obě strany a hlavně který jde směrem kupředu, tak na to je potřeba oboustranné a velmi pečlivé vyjednávání. My bohužel jsme v posledních týdnech spíše svědky takového vykřikování než abychom vedli nějakou skutečně věcnou argumentaci. Ta se vede na pracovních skupinách, na pracovní úrovni v jednotlivých pracovních týmech, a my potom, když přijdeme na tu takzvanou velkou tripartitu, tak většinou si vyslechneme taková ta klišé, která se objevují pořád dokola jakože vláda není ochotna jednat a že to stejně nemá smysl a tak dále.

Jiří VÁCLAVEK

Já se moc omlouvám, že vám do toho vstupuji. Přeci i do  médií se v posledních dnech  minimálně v posledních dnech dostaly naprosto cela konkrétní výhrady odborů právě například zdravotnické reformě, to skutečně potom na tripartitě nejednáte o těch konkrétních věcech, když se ty konkrétnosti dostávají do médií, to potom skutečně je řeč jen o klišé?

Jaromír DRÁBEK

Bohužel musím říci, že z velké části ano. Tak já jsem skutečně velmi zvědav a pln očekávání jakým způsobem dnes bude probíhat to jednání o zdravotnické reformě, zda skutečně bude o konkrétních záležitostech o jednotlivých úpravách, či zda to bude zase v té obecné rovině. My nesouhlasíme s ničím.

Jiří VÁCLAVEK

Předpokládám, pane Zavadile, že vy dnes budete požadovat zamítnutí toho zákona, který je teď v poslanecké sněmovně ve třetím čtení. Je to ale vůbec reálný požadavek?

Jaroslav ZAVADIL

To je na vládě. Já bych chtěl reagovat na pana ministra Drábka, já už to nemůžu poslouchat. Vláda připravila komplexní pozměňovací návrh k 48. Má to 48 nebo 49 stran.

Jiří VÁCLAVEK

Jenom pro diváky, to je ten zákon, který je teď ve sněmovně?

Jaroslav ZAVADIL

Měl být už dávno schválen, nebýt administrativní chyby s nikým se o tom nejednalo, odborům se nepředložilo vůbec nic, zaměstnavatelům se nepředložilo vůbec nic, všechno si to upekli ve sněmovně a kdyby nebylo téhle administrativní chyby, tak už to bylo schválené. Takže ať nám pan Drábek nevypravuje takovéhle pohádky, takže jsem zvědavý, s čím dneska přijdou. My samozřejmě jsme na to připraveni a je tam řada věcí, která je pro lidi tohoto státu velmi, velmi nebezpečná. Placení do 50 korun všech léků, spoluúčast na těch nejmenších zdravotnických pomůckách, budou se hradit skutečně jen ty nejnižší věci a dokonce někde jen ze 75 % a to je věc, která by se měla debatovat dlouze a ne prostě to dát do sněmovny, ve zdravotnickém výboru si naházet plno připomínek, plno pozměňovacích návrhů a pak to dát jako jeden balík, aniž by to s námi někdo probral.

Jiří VÁCLAVEK

No a co s tím teď?

Jaroslav ZAVADIL

To jsem zvědavý a to je druhá věc, je to ve třetím čtení. Podle mě se to dá jedině stáhnout, pokud se rozhodne vláda stáhnout, bude to jenom dobře a měl by být prostor pro to, aby se o této tak důležité novele tak dlouze debatovalo.

Jolka KRÁSNÁ

Pane ministře, ještě krátká reakce.

Jaromír DRÁBEK

Reakce je jednoduchá. Všichni diváci tady slyšeli, jakým způsobem k tomu jednání přistupují odbory. Slova jako to je legrační nebo slova jako to už dál nemůžu poslouchat, tak to je obrázek toho, jak probíhá jednání na tripartitě.

Jiří VÁCLAVEK

Počkejte, pane ministře, ale současně pan předseda řekl naprosto konkrétní výhrady, proto se naprosto konkrétně ptáme, stáhnete ten zákon nebo zamítnete ten zákon, přistoupí na to koalice, zítra když o tom bude sněmovna hlasovat v tom třetím čtení, tak ten zákon nepodpoříte nebo něco takového vůbec nepřipadá v úvahu a zítra ten zákon sněmovnou projde?

Jaroslav ZAVADIL

Fakt je to jenom divadlo.

Jaromír DRÁBEK

Musím říci, že pokud dostanu slovo, že budeme velmi pečlivě odpoledne a večer jednat o těch jednotlivých argumentech, já si v tuto chvíli nemyslím, ale nevím, co se tane odpoledne, já si v tuto chvíli nemyslím, že by odbory přišly s tak silnými argumenty, abychom stáhli celý ten návrh. Pokud se ukáže u jednotlivých ustanovení, že ty argumenty jsou silné a že je potřeba je vzít v úvahu, tak samozřejmě podle toho potom budeme postupovat dál.

Jolka KRÁSNÁ

Ještě jedna věc, pane Zavadile, budete dnes na tripartitě požadovat hlavu ministra financí Miroslava Kalouska?

Jaroslav ZAVADIL

Já jsem nikdy ničí hlavu nepožadoval. Já si nemyslím, že nám to patří.

Jiří VÁCLAVEK

Požadoval to váš kolega z Asociace samostatných odborů pan Dufek.

Jaroslav ZAVADIL

Na to má on právo jako každý jiný občan.

Jiří VÁCLAVEK

A je to taktické požadovat něco takového před klíčovým jednáním? Neznemožňuje to potom tu faktickou diskusi?

Jaroslav ZAVADIL

Helejte se, já bych to neudělal, tečka. Já řeknu jiný věci panu ministru Kalouskovi, a taky mu je dneska řeknu, ale že bych požadoval něčí hlavu? To je nesmysl.

Jiří VÁCLAVEK

Ještě poslední věc k té zdravotnické reformě, pokud tedy ten zákon projde zítra tím třetím čtením, považujete za přijatelné potom o jednotlivých dílčích změnách jednat řekněme v legislativním procesu, když ten zákon vrátí Senát sněmovně? To by bylo pro vás ještě přijatelná varianta?

Jaroslav ZAVADIL

Já se domnívám, že pokud se ten zákon nestáhne, tak se dá jasně najevo, že ta koalice prostě to chce převálcovat a že to chce schválit tak jak to je. Pochybuji o tom, že by se ze Senátu vrácený tento zákon jaksi dokázal potom v té koaliční mašinérii pozměnit. Já o tom pochybuji a je mi to líto.

Jiří VÁCLAVEK

Pane ministře, jaká by tedy potom byla možnost těch dílčích úprav toho zdravotnického zákona, prosím pro doplnění.

Jaromír DRÁBEK

Já to vysvětlím. V tuto chvíli jsme skutečně před třetím čtením, které má proběhnout buď zítra nebo pozítří a ve třetím čtení se hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích k tomu  zákonu. To znamená, tam je možnost odlišit, co je správně a co není správný, když to řeknu velmi jednoduše. Potom, pokud Senát vrátí ten zákon s pozměňovacím návrhem, tak pak už Poslanecká sněmovna nemá příliš možností do toho zasahovat, protože buď musí schválit ten původní text nebo ten text navržený Senátem. Tam už v tom není možné dělat další úpravy. Nicméně jak jsem řekl, my o tom budeme doufám, věcně a podrobně jednat odpoledne na tripartitě. Víme, jak se ty argumenty k jednotlivým pozměňovacím návrhům budou vyvíjet.

Jiří VÁCLAVEK

A cesta je případná další novela, tedy případný další legislativní proces, další zákon? Chápu to správně.

Jaromír DRÁBEK

Tak toto je jeden malý krůček, prosím nebylo by dobré, aby bylo vnímáno to, že tento zákon je nějaká celá zdravotnická reforma, to v žádném případě není pravda a nakonec to padlo i mnohokrát na tripartitě, když jsme o tomto tématu jednali. Ten zákon, který dnes je ve schvalování, tak je skutečně jen krůček pro systémové zavedení těch opatření, které je potřeba zavést, to znamená, jasné vymezení toho, na co má každý občan právo, když je zdravotně pojištěný, jakým způsobem mu ta služba musí být poskytnuta, ty garance toho, že všichni na tom musí být stejně.

ČT 24, 20. 6. 2011

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Jaromír Drábek
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Jiří Pospíšil:Jsme jediná pravicová proevropská strana.
Děkujeme