O právech držitelů zbraní je potřeba vést racionální diskuzi

7. 12. 2017

Projev senátora Tomáše Czernina k novele ústavního zákona o zbraních.

Předesílám, že v žádném případě nehodlám rezignovat na deklarovaný cíl – chránit práva občanů - získávat, vlastnit a nosit zbraně dle současného standardu.

V prvé řadě bych chtěl říci, že na základě důkladného zkoumání dané problematiky a konzultací s odborníky, musím konstatovat, že novela Ústavy nebo ústavních zákonů by měl být až poslední krok. Myslíme si, že je po volbách a mělo by dojít k racionální diskusi a hledání správného postupu v této otázce.

Jako první krok bychom měli provést důkladnou analýzu právní situace a vést diskusi o tom, jaké zákony a jak upravit , tak abychom zachovali naše současná práva. Je potřeba vzít v úvahu že kromě novelizované směrnice jsou i dokumenty primárního práva, jako základního zdroje práva EU , tzv. Lisabonská smlouva., kde jsou oblasti , které jsou vyhrazeny do kompetence členských států, a které nelze většinovým hlasováním přenést na celek EU. Mezi tyto oblasti patří také oblast vnější a vnitřní bezpečnosti, oblast veřejného pořádku.

Na základě tohoto rozboru a vypracování novel či nových zákonů následně vyplyne, které body je nutno „zafixovat“ z důvodu vyšší právní jistoty do ústavního pořádku České republiky. Může to být nakonec v současnosti navržený ústavní zákon, ale může to být i jiný ústavní zákon, Ústava samotná či Listina základních práv a svobod.

V současné situaci se obávám, že navrhovaná změna ústavního zákona může být spíše zneužita k odzbrojení našich občanů v ještě větším rozsahu než požaduje směrnice nebo může dojít k ústupu z v současnosti uplatňovaného principu „nárokovosti“ získání zbrojního průkaz do tvrdě povolovacího principu.

Proto navrhuji přerušit projednávání navržené novelizace ústavního zákona (ne tedy zastavit či odmítnout ) a začít seriózně řešit tento problém po odborné stránce, bez politických vlivů. Domnívám se, že zejména s ohledem na ambice Evropské komise, která zamýšlí dále pravidelně hodnotit dopady směrnice a tuto dále zpřísňovat, rozumějme, dále omezovat legální vlastníky zbraní, považuji za nutné začít neprodleně pracovat na takovém systému právních předpisů, aby byla situace legálních vlastníků zbraních a zájemců o ně do budoucna imunní proti těmto snahám Evropské komise.

Shrnu-li svůj názor – neustupuji ze svých zásad a cílů, ale změna ústavního pořádku je až střecha celé stavby. My musíme začít od důkladných základů, jinak hrozí, že nám celá stavba spadne.

Tomáš Czernin, senátor TOP 09

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Tomáš Czernin
TOP 09 Facebook Twitter YouTube G+ Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Michnův palác, budova č. 2
Újezd 450/40
118 00 Praha 1 - Malá Strana

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999
fax: 255 790 899

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jakub Hnát, tiskový mluvčí TOP 09

jakub.hnat@top09.cz

tel.: 255 790 932

mob.: 777 967 348

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2018  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

nEUhneme
Jiří Pospíšil:Politika bez silných politických stran vede k oligarchům a totalitě.
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Děkujeme