Adamová: Premiér musí být důvěryhodný

10. 1. 2018

(přepis projevu 1. místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové na schůzi Poslanecké sněmovny o vyslovení důvěry vládě)

Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Všichni, jak tady sedíme, jsme kandidovali pod nějakým programem, s nějakými prioritami, vizemi, řešeními konkrétních problémů. TOP 09 představila kompetentní program, který je postavený právě na řešení konkrétních problémů, který je postavený na hodnotách, zaměřený na budoucnost a jsme si jisti, že musíme začít zejména s modernizací českého školství. Musíme se zaměřit na to, aby se děti ve školách učily skutečně podstatným věcem, aby uměly kriticky myslet a uměly své znalosti aplikovat, aby uměly spolupracovat a obstály v globalizovaném světě a byly schopny čelit všem výzvám. Jsme si vědomi toho, že je nutné k tomu nemálo investovat do českého školství, nejenom do platů učitelů a dalších pracovníků, kteří v něm jsou, ale také do modernizace výukových metod. Chceme, abychom mohli říci, že jsme skutečně vzdělanou společností a že je naše budoucnost s tímto úzce spojena, protože si uvědomujeme, že jedině tak může být prosperující, odolná všem výzvám. A jedině tak můžeme uspět všichni jako celek. 

Samozřejmě nezapomínáme na zdravotnictví. Nezapomínáme na správu země. Chceme štíhlý stát, který bude svému občanovi sloužit, nebude jej zbytečně šikanovat. Vše, co je možné s ním vyřídit z pohodlí domova, bude možné vyřídit elektronicky přes mobilní telefon, přes aplikace, které už dnešní moderní technologie umožňují. Samozřejmě k tomu patří právní stát. Patří k tomu přívětivost pro všechny generace, ať už jsou to mladí, které jsem zmínila třeba v oblasti školství, ale jsou to také senioři, ať už jsou to zdravotně postižení. Je tady nutná důchodová reforma, k tomu už také mnohé zaznělo. My to konstantně říkáme několik let. Jednu jsme připravili a jsme připraveni o ní diskutovat i v budoucnu. Uvědomujeme si, jaká časovaná bomba může náš penzijní systém do budoucna být. 

Nezapomínáme ani na ochranu životního prostředí. Věnujeme tomu opravdu značnou část našeho programu. Troufnu si říct, že TOP 09 je jedna z nejkompetentnějších stran v současném parlamentu, co do oblasti ekologie a konkrétních opatření, která nabízíme. Stejně tak nezapomínáme ani na rodiny, na slaďování rodinného a profesního života. Na to, že musíme učinit pracovní trh mnohem flexibilnější. V dnešní době čelíme i v této oblasti mnoha výzvám a chceme, aby rodiče malých dětí měli možnost si sami uspořádat život tak, aby sladili své povinnosti se svojí profesí. 

Chceme snížení odvodů. To je také oblast, která je v našem programu. Velmi jasně je řečeno o kolik a jakým způsobem to lidem konkrétně pomůže, že se zvýší jejich čisté mzdy a opravdu to pocítí ve svých peněženkách. Kdybych pokračovala dál, a mohla bych opravdu velmi dlouze, a popsala jednotlivé programové priority, kdybych všechny do puntíku našla v programovém prohlášení vlády, která se dnes uchází o důvěru, tak to ještě samo o sobě nestačí. Stojí za ním totiž konkrétní lidé, ať už přímo premiér, taktéž ministři, potažmo samozřejmě i vy, poslanci vládní strany. A ti musí být všichni důvěryhodní. 

Proto si dnes pokládáme otázku: „Kdo je vlastně naší důvěry hodný? Co je pro každého z Vás stěžejní při dání své důvěry?“ Důvěra vychází ze slova "věřit". Vzdáním důvěry vyjadřujeme, komu věříme. Obecně lze říci, že zda někomu věříme nebo nikoliv, nesoudíme z toho, co nám slibuje a uvádí, že v budoucnosti udělá. To si ještě nemáme čím ověřit. Proto danou osobu posuzujeme podle jeho minulých činů. Důvěry je většinou hoden ten, kdo to už svými předchozími skutky prokázal, kdo doposud nezklamal, projevil ve svých činech. Že mu věřit lze, že nelže, plní slovo, že jeho slova jsou v souladu s jeho činy. Že je schopen obstát morálně a lidsky ve vztahu k práci, kterou vykonal.

My poslankyně a poslanci dnes stojíme před rozhodnutím, zda důvěru dát zejména předsedovi hnutí ANO, který sestavil vládu, Andreji Babišovi. On nás dnes o důvěru jménem svým i svých kolegů ministrů a ministryň požádal. Právě o naši důvěru. 

Ministryně a ministři důvěřují zcela jistě Andreji Babišovi, jinak by do jeho vlády nešli. Nespojili by s ní své jméno. Oni tím už dali najevo, že Andreji Babišovi věří, že jsou ztotožněni s jeho dosavadními činy. Pokud s nějakým jeho dosavadním činem nejsou v souladu, tak to pro ně představuje natolik malou překážku, že ji jsou ochotni překonat. Nepředstavuje pro jejich svědomí velkou zátěž. To je fér. Je to samozřejmě jen a jen na nich. Oni si musí umět obhájit, že tomu tak je. Nikdo určitě nikoho nemůže nutit ve vládě být. Jsou v ní dobrovolně, a to od počátku se zřetelem k všemu o Andreji Babišovi doposud známém. 

Přemýšlela jsem nad tím, zda si Andrej Babiš zaslouží důvěru, zda je hoden důvěry, zda je důvěryhodný. Chci to posoudit opravdu poctivě na základě všeho, co je mi o panu premiérovi známo. Chci být vůči Andreji Babišovi upřímná, férová, nezaujatá a bez předsudků. 

Vybrala jsem si tedy několik z veřejně známých faktů o Andreji Babišovi, které pro mne osobně hrají zásadní roli. Nazvala bych to testem důvěry. Asi podobně, jako když si někdo žádá o bezpečnostní prověrku a musí svůj dosavadní život podrobit podrobnému posouzení. 

K čemu jsem dospěla, vám chci sdělit, protože jsem si jista, že máte mnozí z vás na ostatní zcela podobné nároky, pokud jim chcete věřit. 

Dle mého názoru je pro schopnost někomu věřit stěžejní, zda vám někdy v minulosti lhal, zda mluví pravdu. Pátraje v paměti jsem si vzpomněla hned na několik příkladů toho, kdy Andrej Babiš veřejně lhal. Vzpomeňme, když v roce 2013 kupoval MAFRA, jak prohlašoval, a to si stačí během pár vteřin najít na Googlu a pak si to následně pustit ze záznamu, že může veřejně prohlásit na zdraví svých čtyř dětí a dvou vnuček, že v žádném případě nebude nikdy zasahovat do práce redaktorů v MAFRA.  Lež se ukázala poměrně vzápětí. Už v proslulém telefonátu do Lidových novin, ale jsme se i později díky nahrávkám dozvěděli, že s redaktorem svých novin Mladé Fronty Dnes konzultoval, kdy jakou zprávu uveřejnit. 

Další veřejná a prokázaná lež zazněla v minulém volebním období, když nejdříve tvrdil, že neví, komu v době žádosti o dotaci patřila farma Čapí hnízdo. Prohlásil, že to budou nějací právníci. Pak se však po vykrucování rozhodl jít přece jenom s pravdou ven a přiznal se u tohoto pultíku, že se jednalo o jeho blízké rodinné příslušníky. 

Dalo by se s důkazy o lhaní pokračovat třeba poměrně nedávným příkladem z minulého týdne, kdy do médií nepokrytě lhal a tvrdil, že hnutí ANO v minulé vládě bylo proti zvyšování platů řidičů autobusů. Načež se ze zápisu z vlády ukázalo, že i poslanci, respektive ministři hnutí ANO, pro tento návrh hlasovali, že i v Sobotkově vládě byli pro zvýšení. I tento malý vzorek jasně potvrzuje, že lež patří k běžné výbavě pana Babiše. S pravdou, eufemisticky řečeno, si pohrává velmi kreativně. Budí to ve mně všechno možné, jenom ne důvěru. 

Můžete si říci, že odpustit lze i vážnější přešlap, který v životě může udělat každý. Ale opakované lhaní takového formátu dost dobře nemohu považovat za výjimečný exces. Spíše poukazuje na nepokryté používání lži jako běžného nástroje. 

Další v testu důvěry je pro mě věc, kterou už dnes mnozí berou jako samozřejmost a smířili se s ní, ale já ji za běžnou nepovažuji. Andrej Babiš nehraje v politice fér od samého začátku, neboť si souběžně se vstupem do politiky koupil podstatnou část médií. Získal tak jasnou konkurenční výhodu pro jeho další působení v politice, jakýsi doping. Jak jsem zmínila před okamžikem, prokázalo se, že ve svůj prospěch skutečně tato média využívá. I kdyby "jen" spoléhal na autocenzuru novinářů, tak to u něj nepoukazuje ani tak na chytráctví, jako spíše na zbabělost a neschopnost nést kritiku. Pojistit si dopředu, že se jej investigativní novináři budou obávat. Ukazuje na obavu z toho, že se dá na něco přijít z jeho minulosti, že je co zatajovat a skrývat. To ve mně opět důvěru v čestnost nevzbuzuje. A čestnost od politika očekávám. 

Stejně jako když se sportovec posílí dopingem, tak jeho výkon nelze oproti ostatním na startovní čáře považovat za respektování pravidel fair play, tak ani to, že si politik má potřebu pomoci ochromením mediálního trhu, pro mě není důkazem fair play. Jestliže je ovlivňování médií věc v demokraciích západního střihu něčím naprosto nepřípustným, tak zneužívání politické moci k oslabení, ochromení, či dokonce úplnému zničení konkurence je něco, co je nepřípustné v jakémkoli právním státu. Nikdy před tím to nebylo akceptováno ani u nás a nemělo by být ani dnes. Možná si teď nejste jisti, na co konkrétně narážím, ale jde o zajišťovací příkazy na firmu FAU Přerov, kterou státní orgán, tedy finanční správa, dle nezávislého soudu neoprávněně pomocí zajišťovacích příkazů zlikvidoval. A jak víme z nahrávek, zachycujících slova Andreje Babiše o tom, že: „Naši na ně klekli,“ jde o jasné zneužití jeho postavení, kterého se tímto Babiš dopustil. Případ už pokryl prach, ale mám za to, že je nutné jej jako připomínku, čeho všeho je premiér schopen, zmínit. Je to totiž zdokumentovaný a prokázaný případ. Jistotu, že se jedná o jediný, ale nemáme. I kdyby byl jen jeden jediný, tak ani tehdy to vzbuzovat důvěru příliš nebude. 

Myslím, že nemá smysl v příkladech pokračovat, byť by se jich dalo zmínit mnohem více. Tyto tři jsem vybrala změrně a připomněla je i vám, kteří jste dnes možná více zaměřili svou pozornost na probíhající trestní stíhání a vyšetřování, které vede policie, a i na zprávu OLAF. I to jsou jistě zásadní záležitosti. Nicméně tři zmíněné skutečnosti jsou zdokumentované. Všichni si je mohou ověřit a těžko je zpochybnit. Těžko také zpochybnit to, že by neměly souvislost s politickým působením pana Babiše, neboť souvisí s posledními čtyřmi lety, kdy byl politikem. Každý politik musí být připraven dnes a denně bojovat o důvěru lidí. Premiér nejen o důvěru nás poslanců, ale zejména občanů. Pokud si k tomu bere na pomoc poradce, tak je to všechno v pořádku. Pokud si k tomu však bere na pomoc média, která si koupí, ať už jsou to noviny, nebo rádia, televize, ochromí tak podstatnou část médií, těch hlídacích psů, jak se jim trefně říká, tak pak už to férová soutěž není. 

Každý z problémů sám o sobě by totiž pak stačil na to, aby se hlídací psi dali jenom do hlasitého štěkání, ale i do honby. Na jejím konci by před rokem 2013 byl konec takového politika. Za každou z jednotlivých kauz, které jsem zmínila. Je nutné si to připomínat, abychom snad nezačali to ticho podstatné části novinářské obce považovat za něco, co je normální. 

Obvykle si lidé říkají klišé, že nechtějí druhým sahat do svědomí. Dámy a pánové, já se neobávám říci, že vám naopak chci sáhnout do svědomí. Sami si řekněte, zda máte chuť to svědomí, to nejcennější, co máte, svoji čest, hrdost a důvěru spojit s osobou, která tak zásadně a opakovaně selhala. Zda si takový člověk vaši důvěru zaslouží. Zda chcete mít podíl na tom, že se možná až čtyři roky budeme setkávat s lhaním, se zneužíváním moci a obohacováním na úkor druhých. 

Já osobně Andreji Babišovi nevěřím, proto mu a jeho vládě dnes důvěru dát nemohu. Jsem přesvědčená, že hodnoty, jako je pravda, čest a morálka nejsou mrtvé a nejsou to prázdné pojmy. Proto za sebe nepřipustím, aby se po nich šlapalo, aby se vytrácely. Aby je zašlapávali do země někteří, kteří si to přejí. Nenechám se přitom odradit ani tím, že pro téměř 30 procent voličů možná nehrály až takovou roli. Nenechám se odradit tím, že už možná pro některé nejsou v módě. Svou důvěru této vládě stejně jako všichni ostatní poslanci TOP 09 nedám. Zvažte, zda jste schopni vy, každý sám za sebe, ji s čistým svědomím dát a také vzít za to svůj díl odpovědnosti. 

Zdroj: PSP.cz, 10. 1. 2018

ŠTÍTKY

Osobnosti:
Markéta Pekarová Adamová
TOP 09 Facebook Twitter YouTube Instagram

KONTAKTUJTE NÁS

CELOSTÁTNÍ KANCELÁŘ TOP 09

Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1

info@top09.cz
ID datové schránky: 86ttzqc
telefon: 255 790 999

 

TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Lenka Brandtová

tisková mluvčí

Lenka.Brandtova@top09.cz

tel.: 255 790 951

mob.: 606 709 954

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET PRO EP

  

TRANSPARENTNÍ ÚČET
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2019  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Nastavení cookies |  Osobní údaje |  Informace o webu |  Mapa stránek

Karel Schwarzenberg:Chci, abychom byli v hlavním proudu Evropské unie.
Děkujeme