Rada hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy má 11 členů a je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Schůze rady se konají každé pondělí (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout. Rada je odpovědna ze své činnosti zastupitelstvu. V kompetenci Rady hlavního města Prahy je např.:

  • hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrolovat hospodaření podle něj;
  • ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního města Prahy a kontrolovat jejich plnění;
  • provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem hlavního města Prahy;
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, komisemi Rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi;
  • zřizovat a rušit podle potřeby komise Rady hlavního města Prahy, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.


ADRESA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Praha
Datum
pondělí 14.12.2020 10:00 - 12:00

Nadcházející akce

SPOLU v Trutnově

Začátek: dnes 28.7.2021 10:00 / Konec: 11:30 / Místo: Trutnov
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Účastníci: Filip Bělík, Matěj Ondřej Havel, Markéta Pekarová Adamová, Rostislav Petrák

Detail události
SPOLU v Janských Lázních

Začátek: dnes 28.7.2021 12:00 / Konec: 13:30 / Místo: Janské Lázně
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Účastníci: Filip Bělík, Aleš Cabicar, Matěj Ondřej Havel, Markéta Pekarová Adamová

Detail události
SPOLU ve Špindlerově Mlýně

Začátek: dnes 28.7.2021 14:00 / Konec: 15:00 / Místo: Špindlerův Mlýn
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Účastníci: Filip Bělík, Matěj Ondřej Havel, Markéta Pekarová Adamová, Lukáš Řádek

Detail události