Rada hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy má 11 členů a je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Schůze rady se konají každé pondělí (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout. Rada je odpovědna ze své činnosti zastupitelstvu. V kompetenci Rady hlavního města Prahy je např.:

  • hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrolovat hospodaření podle něj;
  • ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního města Prahy a kontrolovat jejich plnění;
  • provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem hlavního města Prahy;
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, komisemi Rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi;
  • zřizovat a rušit podle potřeby komise Rady hlavního města Prahy, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.


ADRESA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Praha
Datum
pondělí 7.12.2020 10:00 - 12:00

Nadcházející akce

Maraton psaní dopisů v Dobrušce

Začátek: pondělí 6.12.2021 09:00 / Konec: pátek 10.12.2021 16:00 / Místo: Kostelní 8, Dobruška
Okres: Rychnov nad Kněžnou
Kraj: Královéhradecký
Účastníci: Oldřich Bittner, Jan Grulich, Jan Kalenský

Detail události
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

Začátek: pondělí 6.12.2021 13:00 / Konec: 17:00 / Místo: Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové
Okres: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
Účastníci: Zdeněk Fink, Jan Grulich, Jan Holásek, Pavlína Springerová

Detail události
Zastupitelstvo města Hostinné

Začátek: pondělí 6.12.2021 18:00 / Konec: 19:00 / Místo: Náměstí 69, Hostinné
Okres: Trutnov
Kraj: Královéhradecký
Účastníci: Vladimír Junek

Detail události