Rada hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy má 11 členů a je volena Zastupitelstvem hlavního města Prahy. Schůze rady se konají každé pondělí (příp. podle potřeby i jinak) a jsou neveřejné. O průběhu schůze se pořizuje zápis, do kterého má každý občan právo nahlédnout. Rada je odpovědna ze své činnosti zastupitelstvu. V kompetenci Rady hlavního města Prahy je např.:

  • hospodaření hlavního města Prahy podle schváleného rozpočtu a kontrolovat hospodaření podle něj;
  • ukládat Magistrátu hlavního města Prahy úkoly v oblasti samostatné působnosti hlavního města Prahy a kontrolovat jejich plnění;
  • provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném Zastupitelstvem hlavního města Prahy;
  • projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy Zastupitelstva hlavního města Prahy, komisemi Rady hlavního města Prahy nebo městskými částmi;
  • zřizovat a rušit podle potřeby komise Rady hlavního města Prahy, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy.


ADRESA
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1, Praha
Datum
pondělí 9.11.2020 10:00 - 12:00

Nadcházející akce

Pojďme spolu do kina - ŽENY V BĚHU

Začátek: zítra 4.8.2021 20:30 / Konec: 23:00 / Místo: Na Rolavě 2/12, Karlovy Vary
Okres: Karlovy Vary
Kraj: Karlovarský
Účastníci: Igor Adamovič, Karel Henych, Petr Mach, Kateřina Maružánová

Detail události
Miroslav Kalousek na Vysočině

Začátek: čtvrtek 5.8.2021 09:00 / Konec: 20:00 / Místo: Pelhřimov
Okres: Pelhřimov
Kraj: Vysočina
Účastníci: Libor Honzárek, Miroslav Kalousek, Martina Lisová, Luboš Rafaj

Detail události
Miroslav Kalousek v Havlíčkově Brodě

Začátek: čtvrtek 5.8.2021 09:00 / Konec: 10:30 / Místo: Havlíčkův Brod
Okres: Havlíčkův Brod
Kraj: Vysočina
Účastníci: Libor Honzárek, Miroslav Kalousek, Martina Lisová

Detail události