Naše programové priority

Vážení spoluobčané Zubří,

v letošních komunálních volbách se o Vaši přízeň bude ucházet nový, politický subjekt, strana TOP 09, který je složen jak ze členů strany, tak i z nestraníků, kteří jsou společně odhodláni pracovat v zastupitelstvu města Zubří ve prospěch Vás občanů a také jsou připraveni usilovat o rozvoj města. Samotné složení kandidátky TOP 09, kde je propojena ženská jemnost a pracovitost s progresivním mládím, až po zkušenosti starších kandidátů, dává záruku, že je možné spolupracovat se všemi, kteří mají za cíl posouvat věci dopředu

Ujišťujeme Vás, že žádný z nás nepřijal svou kandidaturu do zastupitelstva města jako nástroj svého osobního zviditelnění, ale jako službu pro Vás, občany, v případě, že budeme mít možnost naše představy zmíněné ve volebním programu naplňovat

 

NAŠE PROGRAMOVÉ PRIORITY

PODPORA SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

 • sport
 • kultura
 • mládež
 • spolky
 • zajištění většího rozsahu finančních prostředků z rozpočtu města na podporu činnosti jednotlivých organizací a spolků


ŠKOLSTVÍ

 • zachovat školu T.G. Masaryka jako školní a předškolní zařízení
 • využití volných prostor školy pro vybudování mateřské školky a jeslí, které v Zubří schází
 • upravit školní zahradu pro volnočasové aktivity pro děti a matky s dětmi
 • zřízení speciální třídy s využitím pro mimoškolní výtvarnou a hudebné výchovu
 • volné prostory nabídnout spolkům jako klubovny pro jejich činnost


INVESTICE

 • nabídnout občanům pozemky k investování do obchodní a bytové výstavby v centru města (náměstí)
 • zahájení stavby nového Městského úřadů, více funkčních budov a náměstí
 • vybudování bezbariérových přístupů do budov veřejných služeb (zdravotní a kulturní zařízení, Městský úřad)
 • podpora úpravy stávajícího vjezdu do Zubří (zrušení plánovaného vjezdu v Hamrech vedený Sídlištěm 6. května)
 • osvětlení Cyklostezky a Příčné ulice


ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

město se musí rozrůstat proto:

 • vyčleníme lokality pro bytovou výstavbu (např. Příčná ulice, Starozuberská ulice)
 • vyčleníme plochy pro podporu průmyslového rozvoje


FINANCE

 • efektivní hospodaření
 • efektivní čerpání dotací z Evropských fondů
 • podpora podnikání za účelem vzniku nových pracovních příležitostí na území města Zubří
 • prodej nerentabilního majetku, který zatěžuje rozpočet města náklady na údržbu (např. Dům služeb)
 • snížení režijních nákladů města- rozesílání materiálu do Zastupitelstva a Rady města elektronickou poštou


SENIOŘI

 • vybudování denního a týdenního stacionáře v nevyužitých prostorách bývalé restaurace   ,,Dinner“


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • zajistíme provoz skládky v Březovci tak, aby byla využívána výhradně občany Zubří
 • zrušením tisku materiálu pro zastupitele se ušetří více jak 300 kg papíru a nebezpečného odpadu z tiskových kazet.
Jistě si oprávněně položíte otázku, kde na naše plány získáme finance.

Zdroje financování musíme hledat uvnitř rozpočtu města, ale také využít zkušenosti našich kandidátů-manažerů, kteří v období do roku 2013, tj. do doby, kdy je možné čerpat dotace z Evropských fondů, využijí svých zkušeností pro získání těchto prostředků.

Uvnitř rozpočtu je mnoho způsobů, jak efektivně hospodařit ..
Jeden, z mnoha příkladů:
Město Zubří má 21 členů zastupitelstva a 7 členů rady. Tento počet je stejný jako např. v sousedním Rožnově p. R. Budeme prosazovat snížení počtu zastupitelů na 15 členů a rady na 5. Touto jednoduchou úpravou se dá ušetřit na odměnách několik set tisíc korun, které mohou být využity na podporu činností např. spolků, kultury a dalších smysluplných činností.

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 ZLÍNSKÝ KRAJ

budova 32
J. A. Bati 5648
760 01 Zlín

info@zln.top09.cz
telefon: +420 604229311

 

KRAJSKÝ MANAŽER

Emil Sedlařík

emil.sedlarik@top09.cz

telefon: +420 604229311

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ ÚČET
TOP 09 PRO DARY

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

  

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
(nejsme plátci DPH)
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

EET je jen další způsob, jak stát šikanuje podnikatele.
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme