SPOLUPRÁCE, VSTŘÍCNOST, OTEVŘENOST

1. Rozšíření kapacity MŠ

 • přes 40 neumístěných dětí
 • podpora rozšíření jazykové výuky
 • dokončení přesunutí MÚ do náhradních prostor

2. Zlepšení dopravní situace

 • v rámci bezpečnosti iniciovat úpravy dopravní infrastruktury Buštěhradu a okolí (křižovatky, kruhové objezdy a napojení na hlavní silnice)
 • zvýšení počtu zastávek a jejich zkulturnění (upravení)
 • zlepšení kvality silnic
 • nedostatek přechodů pro chodce
 • zpomalovací retardéry
 • zajištění čistoty města (větší množství odpadkových košů, umístění kontejnerů)

3. Podpora a rozšíření volnočasových aktivit všech věkových kategorií

 • revitalizace veřejných prostorů města
 • venkovní areál (prostor) nejen pro dospělé
 • oddechové zóny
 • obnova naučné stezky
 • pravidelné pořádání jarmarků

4. Hledání nových zdrojů financování

 • dotace z evropských fondů
 • využití grantů
 • oslovení malých podnikatelů a Letiště Praha, a.s.
 • motivace pro zvýšení počtu obyvatel s trvalým bydlištěm, sídlem

5. Přiblížení komunální politiky občanům

 • otevřená komunikace se spolky, sdruženími a občany
 • snaha o zvýšení transparentnosti

KONTAKTUJTE NÁS

KRAJSKÁ KANCELÁŘ TOP 09 STŘEDOČESKÝ KRAJ

Újezd 450/40
118 00 Praha 1

info@stc.top09.cz
telefon: +420 221890120

 

KRAJSKÁ MANAŽERKA

Natálie Červencl Tomková

natalie.tomkova@top09.cz

telefon: +420 775162891

 

REGISTRACE PRO NOVINÁŘE

PODPOŘTE NÁS

JAK FINANČNĚ
PODPOŘIT TOP 09?

 

TRANSPARENTNÍ
VOLEBNÍ ÚČET TOP 09

 

Pro dary používáme
oficiální volební konto:
20091122 / 0800

 

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
A BANKOVNÍ SPOJENÍ

IČ: 71339728
DIČ: CZ71339728
č. účtu: 10909090 / 5500

Váš názor

Copyright © 2009-2017  TOP 09  |  Všechna práva vyhrazena

Informace o webu |  Mapa stránek

Malé podniky a živnostníci jsou pro ekonomiku důležití. Musíme je podporovat, ne šikanovat.
Souhlasím
Přidejte se k nám!
Odesláním prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů pouze pro potřeby politické strany TOP 09 podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Nebo ještě lépe, napište nám,
proč volíte TOP 09
Děkujeme